SOCIAAL-CULTURELE RAAD

Adviesorgaan van het Brugs Stadsbestuur

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Aanmoedigingsprijs

Tijdens de bijeenkomst van 11 mei 2009 rees in de schoot van het Bureau van de SCR de idee om, naast de "Prijs van de SCR" - die eerder wordt toegekend aan gevestigde waarden - een prijs in het leven te roepen voor aankomend talent als aanmoediging en als aanzet om op de ingeslagen weg verder te werken.  Dit leidde tot het opstellen van een procedure waarbij leden van het Bureau zelf kandidaten kunnen voorstellen en in groep beoordelen.

Na de opgedane ervaringen uit de eerste twee edities werd een verfijnd reglement opgesteld waarbij ondermeer niet alleen de Bureauleden, maar elke Bruggeling of Brugse verenigingen kandidaten kunnen voordragen.