SOCIAAL-CULTURELE RAAD

Adviesorgaan van het Brugs Stadsbestuur

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Aanmoedigingsprijs 2017

Sinds 2009 kent het Bureau een prijs toe aan een beginnend kunstenaar of aan een groep van beginnende kunstenaars, als aanmoediging voor zijn/haar/hun activiteit. De prijs wordt voorbehouden aan personen jonger dan 35 jaar of aan groepen, volledig samengesteld uit min-35-jarigen. De winnaar ontvangt een geldprijs van € 500.

Voor de “Aanmoedigingsprijs 2017” werden drie kandidaturen ingediend: street art-artiest Wietse HINDYCKX, ontwerpster Clara NEUENSCHWANDER en musicus Victor PEVETNAGIE.

Wietse HINDRYCKX (°1992) is een Brugse kunstenaar met een voorliefde voor street art.
In zijn werk speelt hij graag met verschillende contrasten. Zo heeft hij een kenmerkende stijl met zwarte-witte verf. Een ander kenmerk van zijn stijl is zijn contrast tussen grauw realisme, cartoonstijl en directe lijnvoering.
In 2017 exposeerde Wietse met "Thinking out loud" voor de vierde maal solo in de Makersrepubliek. Voor de 300ste verjaardag bewerkte hij het kunstwerk van Jan Van Eyck op het binnenplein van de Academie.

Clara NEUENSCHWANDER (°1997) is een jonge ontwerpster die haar aandacht toespitst op styling.
Als studente leerkracht secundair onderwijs, richting plastische opvoeding en Engels, vond Clara nog de nodige tijd om nieuw leven te geven aan tweedhandse kledij. Intussen is ze ook gestart mt het ontwerpen en stijlen van jassen. Zij besteedt ook aandacht aan het bedrukken van hoodies.

Victor PVERNAGIE (°1998) is een talentvol musicus, meer in het bijzonder als altviolist. Al tijdens zijn klassieke studies ASO Latijn-moderne talen aan het St-Andreaslyceum volgde Victor als jonge snaak vanaf 2008 stages en masterclasses.
Victor behaalde aan het Stedelijk Conservatorium als eindlaureaat met 98,2% zijn einddiploma H3 instrument viool en met 97,2% instrulentaal ensemble.

Het Bureau verkoos musicus Victor Pevernagie als winnaar van de Aanmoedigingsprijs 2017.