SOCIAAL-CULTURELE RAAD

Adviesorgaan van het Brugs Stadsbestuur

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Formulier kandidaatstelling

U kan een persoon (-35 jaar) of een groep personen (allen -35 jarigen) voordragen voor de Aanmoedigingsprijs aan de hand van onderstaand gedownload of gekopieerd formulier en dit uiterlijk op 31 januari 2015 volledig ingevuld indienen op het secretariaat van de S.C.R. p/a Dienst Cultuur, Burg, 12 te 8000 Brugge.