SOCIAAL-CULTURELE RAAD

Adviesorgaan van het Brugs Stadsbestuur

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Reglementering

De Aanmoedigingsprijs kan worden toegekend aan:

  • een talentvolle jonge of beginnende kunstenaar/kunstenares;
  • een groep jonge of beginnende kunstenaars;
  • een persoon of een groep personen met een innoverende initiatieven binnen de kunstenaarssector

‚Äčals aanmoediging voor:

  • het vernieuwende en innoverende karakter van het oeuvre in alle mogelijke disciplines;
  • het opmerkelijke en waardevolle van het oeuvre in alle mogelijke disciplines.
De individuele kandidaat mag op 1 januari 2021 niet ouder zijn dan 35 jaar en moet sinds 1 januari 2020 in Brugge wonen en er ingeschreven zijn.
 
De leden van een voorgedragen groep mogen op 1 januari 2020 niet ouder zijn dan 35 jaar en de groep moet zijn culturele werking sinds minstens een jaar hoofdzakelijk in Brugge hebben.
 
Iedereen kan schriftelijk één of meerdere kandidaten voordragen met als aanbeveling een uitvoerige motivering.
Deze voordracht dient te gebeuren vóór 31 januari van het jaar waarin de prijs uitgereikt wordt bij de secretaris van de Sociaal-culturele Raad, p/a Burg, 12 te Brugge, tenzij anders vermeld op het oproepformulier.
Het voorgedrukt voordrachtdocument dient de handtekeningen te dragen van:
  • degene die de kandidaat voorstelt;
  • de voorgedragen kandidaat of een bestuursverantwoordelijke van de voorgedragen vereniging.

Indien de Culturele Raad van oordeel is dat geen enkele kandidatuur de toekenning van de cultuurprijs verdient, wordt de Prijs niet toegekend.