SOCIAAL-CULTURELE RAAD

Adviesorgaan van het Brugs Stadsbestuur

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Adviezen

De Sociaal-culturele Raad wordt door het College van Burgemeester & Schepenen geconsulteerd om advies uit te brengen over dossiers met een culturele inslag.

Het Bureau van de S.C.R. brengt advies uit namens de Brugse sociaal-culturele verenigingen en heeft hiervoor statutair delegatie verkregen van de Algemene Vergadering.

Het College van Burgemeester & Schepenen houdt in de meeste gevallen rekening met deze adviezen, doch is dit niet verplicht.  Wanneer het College een andere beslissing neemt of een van het advies afwijkende beslissing, is het verplicht hiervoor een gemotiveerde reden op te geven aan de S.C.R.