SOCIAAL-CULTURELE RAAD

Adviesorgaan van het Brugs Stadsbestuur

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

2008

In de loop van 2008 werd op vraag van het College advies gegeven over de volgende dossiers:

A. Erkenning & subsidiëring van verenigingen:

 • Theater Melanie (gunstig advies)
 • S-WAN vzw (gunstig advies)
 • Postzegelclub De Zeven Torentjes (ongunstig advies)
 • Mars & Mercurius (ongunstig advies)

B.  Projectsubsidiëring:

 • Kathedraalconcerten vzw voor een feestconcert met orgeltranscripties van Carl Orff, gekoppeld aan choreografie door BOG Company
 • Brugse Muziekkorpsen voor de orgnaisatie van de 2de editie van het gezamelijk concert Hafabrugge op de Markt
 • Heemkundige Kring Maurits Van Coppenolle voor het uitgeven van de compilatie CD "25 jaar Brugs Uurtje"
 • Levend Archief vzw voor het inrichten van het colloqium "Huizengeschiedenis" n.a.v. het 30-jarig bestaan
 • Feestcomité Kristus-Koning voor de organisatie van het wijkgericht project "BurenCulturen" (negatief advies)
 • José Desender voor de opvoering van een kersttoneel door hoofdzakelijk 50-plussers (negatief advies)
 • Psychosenkliniek voor de organisatie van "Een ander waar-nemen", het laten kennismaken met de psychose
 • 11 Juli-komitee voor het uitgeven van het boek "40 jaar Guldensporenviering te Brugge"
 • Pascal Velle voor de 4de editie van "3 koningenzingen" (negatief advies)
 • L'Incontro voor de organisatie van het toneelstuk "I Promessi Sposi" door Teatro Immagine uit Verona
 • Marcus Cumberlege voor de publicatie van z'n nieuw e po¨ziebundel "Leaves Painted Gold to plaese a Child" (negatief advies)
 • Vriendenkring Onze Ark voor de orgnaisatie van een optreden van Ingeborg en band t.g.v. het 10 jarig bestaan van de kring (ongunstig advies)
 • Esta Belgium-Flanders voor de orgnaisatie van een internationaal congres voor strijkersleraren

C. Straatnaamgeving

 • Frank Van Ackerpromenade
 • Marie Popelinplantsoen
 • Chantrellstraat
 • Hendrik Brugmansstraat

D.  Reglementen

 • voorstel van nieuw uitgewerkte Statuten voor de officiële feestcomités / verwezen naar een commissie samengesteld uit afgevaardigden van de diverse officiële feestcomités
 • voorstel van aanpassing van het reglement voor projectsubsidiëring