SOCIAAL-CULTURELE RAAD

Adviesorgaan van het Brugs Stadsbestuur

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

In 2010 gegeven adviezen

In de loop van 2010 werd op vraag van het College advies gegeven over de volgende dossiers: 

A. Erkenning & subsidiëring van verenigingen

 • Feestcomité Male            (gunstig advies)
 • Toneelkring Lamme Goedzak  (gunstig advies)
 • Pasos de Brujas              (gunstig advies)
 • Mens & Dier op papier    (gunstig advies)
 • Male waar wij wonen       (gunstig advies)
 • KotéKoer vzw                   (ongunstig advies)

B. Subsidiëring van verenigingen

 • uitbetaling van de contractuele subsidie aan vzw Moritoen
 • wijzigen van wijze van subsidiëring van Yot vzw (contractueel)
 • contractuele ondersteuning van vzw Feekam West voor de Internat. Taptoe

C. Projectsubsidiëring

 • Feestcomité Male voor een lezing over, en een historische evocatie van de "Brugse Metten" (gunstig advies - € 1.000);
 • Ann Vanneste voor de publicatie van de poëziebundel "Om de kat te plagen" (negatief advies - voorstelling buiten Brugge & commercieel doel);
 • L'incontro voor de organisatie van een muziektheater op 28 november in de Biekorf door acteur/auteur Danilo Schinninà met 4 muzikale begeleiders uit Sicilië (gunstig advies - € 250);
 • Windroos vzw voor de organisatie van een jubuleumconcert door Arco Baleno samen met enkele gehandicapte personen op 16 oktober in de St-Walburgakerk naar aanleiding van het 15-jarig bestaan van de vereniging (gunstig advies - € 500);
 • Davidsfonds Brugge voor de organisatie van een limerickwedstrijd voor jongeren en volwassenen in het kader van het 30-jarig bestaan van de Nederlandse Taalunie, gekoppeld aan een tentoonstelling van de bekroonde limericks op 6 november in het Provinciaal Hof (gunstig advies - € 600);
 • 11 Juli-Komitee voor het tentoonstellen in verscheidene etallages in de Brugse binnenstad van pancartes met het opschrift "Brugge, stad van het Nederlands" in meer dan 20 verschillende talen en het organiseren op zaterdag 6 november van een culturele ontdekkingstocht onder de benaming "De schat van Gruuthuse"  (gunstig advies - € 1.000);
 • Marnixring, Ring Gruuthuse en Ring Simon Stevin, Orde van de Prnce en Verbond Vlaamse Academici voor het organiseren van een academische zitting van een academische zitting in het Provinciaal Hof op zaterdag 6 november in het kader van 30 jaar Nederlandse Taalunie met als thema "Het Nederlands bedreigd ?" (gunstig advies - € 1.250);
 • Ballet Olivia Geerolf voor het organiseren van de dansvoorstelling "Meeting Bach ..." op 21 november in het Concertgebouw in het kader van het 40-jarig bestaan van de vereniging (gunstig advies - € 1.100);
 • Brugse Boekhandel en Boekhandel De Reyghere om in het kader van het 30-jarig bestaan van de Nederlandse Taalunie op 12 november op diverse locaties een ontmoeting te organiseren van + 45 lezers met 3 Nederlandstalige auteurs onder de titel "Lezers proeven van schrijvers" (gunstig advies - € 1.250)

D. Straatnaamgeving: benaming van de volgende nieuwe straten of pleinen

 • Koffieweg aan de nieuwe straat in de logistieke zone in de achterhaven van Zeebrugge;
 • Willemijnenplantsoen aan het parkje binnen het sociaal woningbouwproject tussen de Gentpoortstraat en de Willemijnenstraat;
 • Christine D'haenstraat, met als ondertitel "Vlaamse dichteres en prozaschrijfster; 1923-2009", aan de nieuwe straat op de gronden van het voormalig Structo-bedrijf aan de Noorweegse Kaai;
 • Vos Reinaartstraat aan de nieuw doodlopende straat in het verlengde van de reeds bestaande Vos Reinaartstraat op Sint-Jozef.

E. Reglementen

 • Wedstrijdbepalingen voor "Fantasy Strijd Brugge", een Nederlandstalige schrijfwedstrijd voor fantasyverhalen.