SOCIAAL-CULTURELE RAAD

Adviesorgaan van het Brugs Stadsbestuur

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

In 2011 gegeven adviezen

In de loop van 2011 werd op vraag van het College advies gegeven over de volgende dossiers: 

A. Erkenning & subsidiëring van verenigingen

 • Amateurtoneel Les Folies Brugeoises            (ongunstig advies);
 • Fedekam West-Vlaanderen                           (ongunstig advies);

B. Subsidiëring van verenigingen

 • aanpassing contractuele overeenkomst met BMK Brugse Muziekkorpsen i.v.m. het jaar waarin HafaBrugge georganiseerd wordt: onpare i.p.v. onpare jaren (gunstig advies);
 • uitbetaling van de contractuele subsidie aan vzw Moritoen (advies: 75% uitbetalen);
 • uitbetaling van de contractuele subsidie aan het Brugs Oratoriumkoor Cantores (advies: 50% uitbetalen);
 • uitbetaling van de subsidie voor de toneelproductie "Leonce & Lena" aan toneelkring Kunst Adelt (gunstig advies);
 • verhoging contractuele subsidie aan Muziekcentrum Cactus voor de organisatie van het Cactusfestival van € 9.200 naar € 25.000 (gunstig advies)

  C. Projectsubsidiëring

 • Ruben De Ville voor de organisatie van de 2de editie van de "Commeere Comedy Cup" (gunstig advies - € 250);
 • Symfonisch orkest Artis Dulcedo voor de organisatie van het concert "Stabat Mater" op zondag 8 mei in de Kon. Stadsschouwburg (gunstig advies - € 825);
 • Feestcomité Male voor de organisatie van een gratis jongerenconcert in de Trudoabdij op zondag 26 juni t.g.v. en in het kader van Male Kermis (ongunstig advies)
 • Stichting Witteryck voor het uitgeven van een brochure over mevr. A.J. Witteryck en de opeenvolgende winnaars van het Witteryck Juweel (gunstig advies - € 300)
 • vzw Montanus voor de organisatie van hun herfstsymposium "Ziek zijn in de 16de en 17de eeuw" op 11 november (gunstig advies - € 1.000)
 • Parochieraad Male voor de organisatie van verschillende evenementen n.a.v. het 50-jarig bestaan van de parochie (ongunstig advies)
 • Gierik & Nieuw Vlaams Tijdschrift met zetel in Antwerpen voor de uitgifte van het winternummer van de vierjaarlijkse uitgave onder de titel "Bruges, la vivante" (ongunstig advies)
 • Brugse Sportraad voor de uitgave van een jubileumboek n.a.v. de uitreiking van de 50ste Trofee voor Sportverdienste (gunstig advies - € 500)

D. Reglementering

 • gebruiksvoorwaarden nieuwe cultuurzalen Daverlopark (Assebroek)
 • gebruiksvoorwaarden nieuw wijkhuis Xaverianen (St-Michiels)