SOCIAAL-CULTURELE RAAD

Adviesorgaan van het Brugs Stadsbestuur

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

In 2012 gegeven adviezen

In de loop van 2012 werd op vraag van het College advies gegeven over de volgende dossiers:

A. Erkenning & subsidiëring van verenigingen

 • Straatcomité Van Zulle tot Zulle: ongunstig advies
 • vzw Vlaanderen-Lusitânia: gunstig advies - vlgs puntensysteem
 • Femma Lissewege-Avondgroep: ongunstig advies
 • Organisatie Commeere Comedy Cup: gunstig advies - jaarcontract
 • Middeleeuws Collectief Via Nobilis: gunstig advies - vlgs puntensysteem

B. Subsidiëring van verenigingen

 • uitbetaling van de contractuele subsidie aan vzw Moritoen (advies: op basis van het aantal gegeven cursusuren 60% van de subsidie uitbetalen);
 • uitbetaling van de subsidie aan toneelvereniging 't Nieuw Violiertje voor de productie "De geburen van Verscheuren" (advies: subsidie reduceren naar de helft omwille van het niet opnemen van de voorgeschreven vermeldingen in hun publicaties);

C. Projectsubsidiëring

 • dhr. Bukshev Andriyan voor de installatie ter gelegenheid van Valentijnsdag van "Boom van liefde" aan het begin van de Begijnvest t.h.v. de Oostmeers en op het wandelpad Oostmeers t.h.v. het Concertgebouw (ongunstig advies);
 • dhr. Ruben De Ville voor het organiseren van de 3de editie van de "Commeere Comedy Cup" (gunstig advies: € 125);
 • mevr. Mien Hermans voor de organisatie van de retrospectieve tentoonstelling over wijlen Gerard Hermans van 24mei tot 4 juni in de Abdij van Male (gunstig advies: € 750);
 • vzw Razor Reel voor de organisatie van het educatief kunstenproject XPO Art 2012 (gunstig advies: € 500);
 • vzw Razor Reel voor de organisatie van "Cult Night" en "Cult Night Live" (ongunstig advies - reguliere werking);
 • vzw Razor Reel voor de organisatie van de "Dag van de jonge filmmaker" (gunstig advies: € 500);
 • Brugs Schrijverscollectief voor de uitgifte van hun 6de publicatie (ongunstig advies - reguliere werking);
 • mevr. Natalia Ivanova en Elsi Spanooghe voor de organisatie van een vocaal recital in de orgelzaal (ongunstig advies - in kader van schoolopleiding)
 • Postzegelclub De Zeven Torentjes voor de organisatie van de voorverkoop van de speciale uitgifte van twee postzegels (gunstig advies: € 500);
 • Bijna Kon. St-Lenaertsvrienden voor de creatie van de toneelproductie "Een koningsdrama in twee delen" (gunstig advies: € 350);
 • Bruggelingen buiten Brugge voor de organisatie van de 30ste bijeenkomst van de uitgeweken Bruggelingen en de daaraan gekoppelde publicatie met een terugblik op de voorbije 30 jaar (gunstig advies: € 1.000);
 • Feestcomité Male voor het organiseren van een gratis klassiek orkest in de Abdij van Male n.a.v. het afscheid van de zusters Augustijnessen (gunstig advies: € 500);
 • Kamer van Retorika De Gezellen van de H. Michiel voor de organisatie door zijn afdeling Kant-Act van een bijzondere kanttentoonstelling van 8 tot 15 augustus in de Bogardenkapel (gunstig advies: € 750);
 • The Bare Necessities voor de organisatie van een kooroptreden op 9 en 10 juni in de Stadsschouwburg met "Track 15, een shuffle doorheen 15 jaar muziek" t.g.v. het 15-jarig bestaan van het koor (ongunstig advies - reguliere werking);
 • Zomertentoonstelling Genthof Brugge voor het organiseren van "Genthof 2012 / Wonderful World" een multidisciplinaire tentoonstelling van verschillende kunstvormen in de winkels en woonpanden in het Genthof (gunstig advies: € 500);
 • Guido Gezellegenootschap voor het organiseren van een studiedag op 13 oktober in het Engels Klooster en Gezellemuseum in het kader van de tentoonstelling Hiawatha in het Gezellemuseum (gunstig advies: € 750);
 • Feestcomité Koolkerke voor de organisatie van een tentoonstelling, concert en lezing over kindsoldaten tijdens WO I in het kader van "Brugge herdenkt '14-'18", een vernieuwde herdenking van WO I (gunstig advies: € 500);
 • Comité voor Initiatief voor de 19de organisatie van het "Reiefeest" in 2013 (beslissing uitgesteld in afwachting van meer concrete info over de prijs van een inkomticket, de extra uitstraling van de organisatie in 2013 en de afrekening van de editie 2008 ten overstaan van de begroting 2008);
 • Handelsgebuurtekring Langestraat - Hoogstraat voor het uitgeven van het boek "Brugge, van Burg tot Kruispoort", een geïllustreerde beschrijving met historische achtergrond van de buurt, de handelspanden en de bezienswaardigheden in beide straten (gunstig advies: € 500);
 • Kunstkring Iris voor het uitgeven van een boek met de historiek over de vereniging naar aanleiding van het 60-jarig bestaan (gunstig advies: € 350)
 • Davidsfonds Brugge voor het organiseren van de uitvoering van de "Johannespassion" van J.S. Bach door het ensemble BachPlus op 10 maart 2013 in de Sint-Gilliskerk (gunstig advies: € 750)

D. Straatnaamgeving

 • De Maleingreaustraat
 • Alfons Stynsstraat
 • Mark Braetstraat
 • Gebroders Marreyttstraat: de opmerking bij het onderschrift dat twee van de drie broers niet gestorven zijn tijdens WOI maar wel na de oorlog / voorstel van tekst: "slachtoffers van WOI"
 • Anjerstraat
 • Pieter Le Doulxstraat
 • Carolus de Vischstraat
 • Koning Albert I-park: de vraag van een lid van het Bureau of de naam van het koningshuis nog moet worden gegeven aan een straat of plein

D. Reglementering

 • nihil