SOCIAAL-CULTURELE RAAD

Adviesorgaan van het Brugs Stadsbestuur

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

2013

In de loop van het kalenderjaar 2013 werd op vraag van het College van Burgemeester en Schepenen de volgende adviezen gegeven binnen de hiernavolgende soorten:

A. Erkenning & subsidiëring van verenigingen

 • vzw Kotékoer: gunstig advies - subsidiëring als toneelvereniging;
 • Vivapo's lachclub: ongunstig advies / geen culturele doelstelling;
 • Guido Gezellegenootschap vzw: gunstig advies - contractueel € 400/jaar mits het organiseren van minimum twee lezingen of symposia per jaar;
 • dAanskedoen Internationaal Folkloredans: gunstig advies - contractueel € 250/jaar mits het organiseren van minstens één avondvullende dansvoorstelling per jaar;
 • Culturele Centrale Brugge B: gunstig advies - puntensysteem;
 • Femma Lissewege - avondwerking: ongunstig advies / deel uitmakend van een bestaande en reeds erkende vereniging;
 • vzw KunstGroepBrugge: gunstig advies - contractueel € 300/jaar mits het organiseren van minstens één publieke tentoonstelling in Brugge gedurende minstens twee dagen met werk van eigen leden;
 • Rond de Burg: ongunstig advies / vereniging van op en rond de Burg gelegen handelszaken met een te beperkte culturele uitstaling in hun werking;
 • Bijna Koninklijke St-Lenaertvrienden: gunstig advies - contractueel als toneelvereniging;
 • Cultuurplatform Speling vzw: ongunstig advies - de vereniging is nog geen jaar actief.

B. Subsidiëring van verenigingen

 • uitbetaling van de jaarsubsidie aan de vzw Mens & Dier op Papier: ongunstig advies / laattijdige indiening van de subsidieaanvraag, zelfs na aanmaning door de Dienst;
 • er werd vastgesteld dat Cinema Nova fuseerde met vzw Open Doek tot vzw Mooov met zetel te Turnhout waardoor de vereniging niet meer voldoet aan een voorwaarde tot erkenning.
  Vooraleer een advies te geven wordt onderzocht of de vzw Mooov al of niet een koepelvereniging is met plaatselijke afdelingen in het Vlaamse land;
 • uitbetaling van de jaarsubsidie aan de afdeling Brugge van de Vlaamse Volksbeweging: ongunstig advies - laattijdige aanvraag toto uitbetaling;
 • Omdat het evenement "Belgian Jazz Meeting" door de vereniging Jazz Brugge vzw georganiseerd werd in Luik in plaats van in Brugge, voldoet de organisator niet aan een essentiele voorwaarde voor de uitbetaling van de contractuele subsidie.

C. Projectsubsidiëring

 • de kunstenaars Ilse Acke en Jeffrey Vanhille voor het maken en aankleden van een uit 80 modulens samengesteld kunstig houten huis dat van april tot eind juni 2013 zal tentoongesteld worden op de eerste verdieping van het Concertgebouw als derde luik van "De Invasie in Residentie", project van de vzw De Invasie: ongunstig advies;
 • Woonzorgcentrum Regina Coeli uit Sint-Andries voor het organiseren van "Oud is goud", project naar aanleiding van het 50-jarig bestaan van het wooncentrum waarbij de verschillende generaties samen werken aan de realisatie van verschillende kunstwerken in een oud gebouw van het woonzorgcentrum: gunstig advies - € 1.000;
 • vzw Razor Reel voor de organisatie op 26 oktober van de 2de editie van de "Dag van de jonge Filmmaker" ter gelegenheid van het Razor Reel Fantastic Film Festival: gunstig advies - € 500 als 2de editie van een eerder ingediend project;
 • het bezinnings- en ontmoetingscentrum Sarephta voor de organisatie van vijf concerten in de Karmelietenkerk onder de noemer "Muziek en Mystiek Kloosterconcerten": gunstig advies - € 500;
 • dhr. Liener Van Hauwaert voor het maken van de korte documentaire film "Nuit Blanche" over de Brugse beroepskunstenaar David De Graaf: ongunstig advies (laattijdig ingediend - geen begroting - uitgevoerd in het kader van een schoolse opdracht;
 • mevr. Pia Burrick voor de organisatie van een overzichtstentoonstelling van 30 jaar glaskunst in de Garemijnzaal: gunstig advies - € 750;
 • Curieus Brugge voor de organisatie in het Jacob Reyvaertheem van een verzamelingstentoonstelling van amateurkunstenaars uit eigen buurt: gunstig advies - € 250;
 • vzw Coney Island Zeebrugge voor de organisatie van de kookwedstrijd "Cooking Island": ongunstig advies / laattijdige aanvraag - te beschouwen als een handelsactiviteit - staat in de statuten als behorend tot de reguliere werking;
 • Feestcomité Koolkerke voor de organisatie van een tentoonstelling en een lezing over allochtone soldaten tijdens WO I in het kader van "Brugge herdenkt '14-'18": gunstig advies: € 250 als 3de editie van een eerder ingediend project;
 • Marnixring Brugge Gruuthuse voor de organisatie van een concert door het Het Kamerorkest in het auditorium van het St-Lodewijkscollege: gunstig advies - € 1.100 omwille van het unieke karakter van het project waarbij het kamerorkest De Vier Sezoenen van Vivaldi afwisselt met De Vier Seizoenen van de 20-eeuwse Argentijnse componist Piazolla;
 • Antony Beattie voor de organisatie van de "Brugse Soul Weekender": gunstig advies - € 250;
 • Fedekam West voor de organisatie van “Brugse Classics” een reeks van vijf aperitiefconcerten: gunstig advies - € 500.

D. Straatnaamgeving

 • Theresianenstraat:  verbindingsstraat tussen de Ezelstraat en Hugo Losschaertstraat;
 • Rodenonnenstraat: verbindingsstraat tussen de Katelijnestraat en Vispaanstraat;
 • Terpenstraat:        nieuwe straat in de verkaveling aan de Krekenstraat;
 • Sint-Donaaspark:   park bij de gelijknamige straat en kerk in Zeebrugge.
 • Het Bureau had geen problemen met het afschaffen van de naam Abram Coultstraat.

E. Reglementering

 • Ontwerp van reglement op de verhuring van stadsmaterieel.
  Het Bureau vraagt dat de huurprijs en het vervoertarief voor de verschillende soorten materieel zouden worden opgenomen in het reglement.
  Het Bureau stelt de vraag waarom het kostumenverhuur niet langer opgenomen is in het reglement.

E. Andere Vragen

 • Behouden of verplaatsen van 7 stenen troonstoelen op het Stationsplein en een herdenkingsplaat voor de Weggevoerden van WO I ten einde plaats te maken voor door de vervoermaatschappij de Lijn gevraagde aanpassingswerken en de daarbij gepaard gaande herschikking van het plein.
  Negatief advies.
 • Cultuurmarkt 2014
  Het Stadsbestuur heeft de intentie om t.g.v. Autozloze Zondag een cultuurmarkt te orgnaiseren op de Markt.
  De SCR betreurt dat de markt enkel zou worden voorbehouden voor de professionele sector.