SOCIAAL-CULTURELE RAAD

Adviesorgaan van het Brugs Stadsbestuur

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

2014

Tijdens het werkjaar 2014 werden de volgende adviezen of voorstellen voorgelegd aan het College:

A. Erkenning & subsidiëring van verenigingen

 • vzw Cultuurbibliotheek: gunstig advies - contractueel
 • Scrabllevereniging Die Score: gunstig advies
 • vzw de Batterie: ongunstig advies omdat de aanvraag niet voldoet aan alle vormvereisten;
 • Belgisch Nederlandse Vereniging: gunstig advies

B. Subsidiëring van verenigingen

 • Razor Reel: ongunstig advies voor het optrekken van de contractuele subsidie;
 • Toneelkring Reynaert: ongunstig advies voor de subsidiëring van twee monologen op dezelfde avond als twee afzonderlijke toneelproducties;
 • vzw Speling: ongunstig advies;
 • Postzegelclub De Zeven Torentjes: gunstig advies; 
 • 't Brugs Variététheater: gunstig advies als toneelvereniging;
 • Kotékoer: gunstig advies als toneelvereniging

C. Projectsubsidiëring

 • Kunstroute vzw voor de organisatie van een overzichtstenstoonstelling in de Jan Garemijnzaal over André De Meulenaere: ongunstig advies omdat de organisator gratis mag beschikken over de tentoonstelllingsruimte en het Bureau van mening is dat deze vrijstelling van huur mag beschouwd worden als een vorm van projectsubsidiëring;
 • Kunstroute vzw voor het uitgeven van het boek "Hommage Mystère André De Meulemeester": gunstig advies - € 1.000;
 • vzw Speling voor de productie "Beel": gunstig advies - € 750
 • Fedekam West voor de organisatie van een "gemengd" concert door big-band Swing Time Society en het gemengd koor The Bare Necessity: gunstig advies - € 750;
 • vzw Salicional voor de organisatie van een orgelconcert met een optreden van het Vlaams orkest The Chamber Players: gunstig advies - € 500; 
 • Davidsfonds St-Pieters voor de organisatie van een academische zitting en een overzichtstentoonstelling over kunstschilder Rik Slabbinck: gunstig advies - € 1.000;
 • Razor Reel voor de orgnaisatie van de 3de editie van de "Dag van de jonge filmmaker": gunstig advies - € 250;
 • Heemkring Arsbroek voor de orgnaisatie van een tentoonstelling over de bezetting van Assebroek tijdens de eerste Wereldoorlog: gunstig advies - € 750;
 • Nationale Strijdersbond Dudzele voor de 100 dagen durende tentoonstelling op het Amaat Vynckeplein: gunstig advies - € 500;
 • Nationale Strijdersbond voor de plechtigheid en spreekbeurt in twee scholen n.a.v. de herdenking van WO I: ongunstig;
 • Feestcomité Koolkerke voor de organisatie van de tentoonstelling "Cartoons en humor tijdens de Grote Oorlog": gunstig advies - € 125;
 • Natuurpunt voor de organisatie van een happening n.a.v. 20 jaar reservaatwerking in Lissewege: ongunstig advies;
 • Davidsfonds Sint-Kruis voor de uitvoering van het Gregoriaans condert "Mysterium Crusis" in de kerk van St-Kruis: gunstig advies - € 750;
 • Feestcomité Koolkerke voor de organisatie van een culturele avond: ongunstig advies;
 • Razor Reel voor de organisatie van het fotografisch project "XPO Art 2014 - Between peace and war": gunstig - € 500

D. Straatnaamgeving

 • Voorstel om een straat te benoemen naar kunstschilder Rik Slabbinck
 • Voorstel om een naam te geven aan het openbaar binnenpleintje aan de inkom van de centrale bibliotheek "De Biekorf" met als suggesties "de Raat" en "'t Schrijverte"
 • Voorstel om een straat te benoemen naar architect Louis Delacenserie;
 • Voorstel om een straat te benoemen naar mevr. Anna Jeanne Lowyck, echtgenote De Beir, medewerkster van de Franse inlichtingendienst tijdens WOI.

E. Reglementering

 • Voorstel van "Reglement uitleenbaar materiaal"
 • Voorstel van "Reglement voor de ondersteuning van jubilerende verenigingen"
 • Voorstel van "Reglement voor de Erkenning en Subsidiëring van Culturele Verenigingen en ondersteuning van Brugse Culturele Initiatieven"

F. Bouwaanvraag - Ruimtelijke ordening

 • Plaatsing van de gedenksteen voor de wegevoerden en werkweigeraars van Wereldoorlog II en de zeven arduinen stoelen van het kunstwerk "De 7 Windstreken" ingevolge de heraanleg van het Stationsplein.

​G. Andere Voorstellen

 • Het openstellen van Cultuurmarkt voor niet-professionele verenigingen;
 • Het behouden van de alles omvattende naam "Klinkers" in plaats van de veel minder klinkende naam "Moods".