SOCIAAL-CULTURELE RAAD

Adviesorgaan van het Brugs Stadsbestuur

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

2015

Tijdens het jaar 2015 werden de hierna volgende adviezen gegeven aan het College van Burgemeester en Schepenen:

A. Erkenning en subsidiëring van verenigingen 

 • Scola Felicius Cantando: gunstig advies - contractueel
 • vzw Cult. Centrum voor Oekraïne in België: ongunstig advies (reden: slechts vier leden waarvan maar twee in Brugge - hoofdaccent van de werking is eerder gericht op onderwijs - werking beperkt tot een vakantieacademie - voertaal is Engels)
 • vzw Cultuurplatform Speling: gunstig advies  - volgens puntensysteem (werd door het College gewijzigd naar conctractueel);
 • De bende van Summer Taste: gunstig advies - volgens puntensysteem

B. Subsidiëring van verenigingen

 • Vereniging van West-Vlaamse Schrijvers: gunstig advies voor het inhoudelijk wijzigen van het contract van het uitgeven van drie cahiers per jaar naar het uitgeven van een jaarboek;

C. Projectsubsidiëring

 • vzw 't Huizeke voor de organisatie op 10 mei 2015 van een lenteconcert ten voordele van haar woonproject: ongunstig advies (reden: wordt beschouwd als een vorming van sponsoring voor het liefdadig doel waarvoor de vereniging staat);
 • vzw SynART voor de organisatie op 22 april van een multimediale voorstelling in het Concertgebouw: gunstig advies - € 1.250;
 • VOZ Latina voor de organisatie van een fototentoonstelling tijdens het Ergoedweekend 2015 over de Latijns-Amerikaanse gemeenschap en zijn tradities in België: aanvraag doorverwezen naar de Noord-Zuiddienst en de Erfgoedcel;
 • Theater 15 voor de organisatie van de toneelproductie "The Gostwriter" tijdens het weekend van 8 en 15 mei te Sint-Kruis: gunstig advies - € 750;
 • Scoutsharmonie St-Leo voor de organisatie van het educatief herinneringsproject "Ode aan de Last Post" op 8 juli op de Burg: gunstig advies - € 1.250
 • Suzy Debuck voor de orgnaisatie van een artiestenmarkt en workshop "Atelier buiten kader" op zondag 6 september in de tuin van Blijdhove t.g.v. Assebroek-kermis: gunstig advies - € 250
 • Mieke Dermul voor de organisatie van de productie "Heldendaden & Wereldwonderen" in de Schipperskapel: gunstig advies - € 750
 • vzw Beschut Wonen Brugge voor de organisatie van het meervoudig cultureel project "MIS-verstand" in het kader van de Week van de geestelijke gezondheidszorg (5-11 oktober): gunstig advies - € 250
 • l'Incontro voor de organisatie op 30 november van de Italiaanse toneelproductie "Robin Hood" door het Venitiaanse gezelschap "Teatroimmagine" 

D. Straatnaamgeving

 • Goedkeuring voor de volgende nieuwe straatnamen: Joseph BogaertstraatAndrea Wydtsstraat en Cornelius de Moorstraat aan de straten in de verkaveling van de voormalige drukkerij Die Keure, Rodenonnenpark aan de openbaar geworden tuin, Pannenhof aan de doodlopende straat aan de Dreef ter Panne, Petronilla van Outryvestraat aan een doodlopende zijstraat van de Oude Hoogweg, Molendreef aan de korte dreef tussen de Mariënhovedraaf en de Torhoutsestw. 

E. Reglementering

 • "Reglement voor de erkenning & subsidiëring van Brugse culturele verenigingen en van Brugse culturele projecten"
 • Verlenging van de huidige contractuele contracten en subsidies voor een periode 2016-2019
 • "Reglement voor de ondersteuning van Brugse Feestcomités"

​GAndere Voorstellen

 • Het openstellen van Cultuurmarkt voor niet-professionele verenigingen;
 • Het behouden van de alles omvattende naam "Klinkers" in plaats van de veel minder klinkende naam "Moods".