SOCIAAL-CULTURELE RAAD

Adviesorgaan van het Brugs Stadsbestuur

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

2018

Het Bureau van de Stedelijke Culturele Raad gaf de hierna volgende adviezen aan het College van Burgemeester en Schepenen:

A.  Erkenning en subsidiëring van culturele verenigingen (12 aanvragen)

 • Vlaamse Vaste Plantenvereniging Regio Brugge
  gunstig advies - subsidiëring volgens puntensysteem
 • Eutopia
  gunstig advies - subsidiëring volgens puntensysteem
 • VIVA/SVV afdeling Lissewege Viva La Vida
  gunstig advies - subsidiëring volgens puntensysteem
 • KUMA vzw
  gunstig advies - contractuele subsidie € 1.250
 • Orde van 500 - Café Vlissinghe
  gunstig advies - subsidiëring volgens puntensysteem
 • Marnixring afdeling Jan III van Renesse
  gunstig advies wat betreft de erkenning, geen subsidiëring
 • Modelspoorvrienden Brugge
  gunstig advies - subsidiëring volgens puntensysteem
 • Hobby Time vzw
  ongunstig advies omdat geen enkel bestuurslid te Brugge woont
  niet erkend
 • Razval vzw
  gunstig advies - subsidiëring volgens puntensysteem
 • Femma Lissewege Avondgroep
  verdeeld advies: de vereniging kan beschouwd worden als een onderafdeling van een bestaande vereniging, maar elke groep personen kan een vereniging oprichten en de erkenning ervan vragen.
  Erkend door het College en subsidiëring volgens puntensysteem
 • 't Kl1 thé joater DellaMia sorte vzw
  gunstig advies - contractuele subsidie van € 600 mits het jaarlijks brengen van twee publieke optredens van minstens een halfuur.
 • vzw Samenwonen Brugge
  ongunstig advies omdat het doel geen enkel cultureel aspect bevat.

B. Projectsubsidies

 • vzw Mooov
  "Mooov breekt uit" - het vertonen van films op vijf historische niet-filmlocaties
  gunstig advies - € 2.000
 • Kon. Harmonie Vermaak na Arbeid Koolkerke
  "Muziek voor Vrede" - internationaal muziekgebeuren op de Markt
  gunstig advies - € 1.500
 • Pol Declercq
  tentoonstelling, film, wandeling en uitgeven van een boek in het kader van de stichting 700 jaar geleden van een kartuizerklooster te St-Kruis
  gunstig advies - € 1.600
 • Brugs Ommeland
  organisatie van een provinciale heemdag
  gunstig advies - € 1.500
 • Dirk Defauw
  "Lokale helden" - voorstelling van 6 nieuwe jonge bands
  gunstig advies - € 750
 • Tom Ingelbrecht
  lezing t.g.v. de voorstelling van het boek "Kussen uit Brugge"
  gunstig advies - € 600
 • Johan Struyvelt
  "Muziek met tapas" - drie kooravonden in brouwerij
  ongunstig advies
 • vzw Zwerm
  "Vrije Brugse Stadsdichter 2018/2019" - 4 initiatieven rondom poëzie
  gunstig advies - € 1.250
 • Vokssterrenwacht Beisbroek
  "Astronomisch geschilderd" - tentoonstelling van 100-tal reproducties
  gunstig advies - € 2.500
 • Klimaat Podium Brugge
  "Burgeracademie voor Klimaat" - 20 in de Triënnale geïncorpereerde sessies
  gunstig advies - € 1.250
  Omwille van de zware communicatiekosten kende het College een subsidie van € 2.500 toe
 • ecoFoundation vzw
  "PachaFest 18" - ontmoetingsmoment ter ere van de godin Pachamana
  gunstig advies - € 1.000
 • VIVA SVV West-Vlaanderen
  "Indian Summer Vibes" - informatiecampagne over onderzoek naar borst - en baarmoederkanker
  ongunstig advies omdat het geen cultureel project is, maar welzijns- en gezondheidsinformatie.
 • Jacques Bergez
  publieke fototentoonstelling te St-Michiels met info over de lokale oorlogsgeschiedenis
  gunstig advies - € 1.500
 • Marnixring Gruuthuse
  concert n.a.v. 50 jaar Marnixring
  ongunstig advies - nihil

​C. Uitbetaling van werkingssubsidie

Het Bureau gaf een gunstig advies om de werkingssubsidie van het koor "Zingen is Zijn" te halveren in plaats van te schrappen omdat de vereniging slechts één in plaats van de contractueel voorziene twee uitvoeringen heeft gebracht.

D. Straatnaamgeving

Het Bureau had geen bezwaar bij de hierna volgende nieuwe straatnamen:
- Arthur Vierendeelweg, Roskamweg, Marianne van Outryveweg en Emmanuel De Cloedtweg, allen gelegen rondom de nieuwe A11,
- Walburga Vansteenlandtstraat (Sint-Pieters)
- Gerard Franchoostraat (Sint-Michiels).

E. Regelement voor de Brugse Feestcomités

In verband met het vernieuwde reglement voor de officiële Brugse Feestcomités stelde het Bureau het College te voorzien dat per gemeenteafdeling slechts één officieel feestcomité kan erkend worden en dat het bestuur moet bestaan uit minstens een voorzitter en een secretaris of penningmeester.
Het College hield bij de opstelling van het vernieuwd reglement rekening met deze suggesties.