SOCIAAL-CULTURELE RAAD

Adviesorgaan van het Brugs Stadsbestuur

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Soorten van adviezen

Het College vraagt reglematig de S.C.R. om advies over de volgende groepen van dossiers: 

- erkenning van een culturele vereniging; 

- soort van subsidiëring;

- projectsubsidïering;

- straatnaamgeving;

- reglementen (bv huren van stadzalen) 

Daarnaast kan het College nog occasioneel advies vragen over andere dossiers met culturele inslag.