SOCIAAL-CULTURELE RAAD

Adviesorgaan van het Brugs Stadsbestuur

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Alg. Vergadering

Zoals statutair voorgeschreven organiseert het Bureau van de S.C.R. jaarlijks een Algemene Vergadering. Tijdens deze Algemene Vergadering wordt kennis gegeven aan de afgevaardigden van de Brugse sociaal-culturele verenigingen van de adviezen die het Bureau als officieel adviesorgaan namens de verenigingen verstrekt heeft aan het Stadsbestuur, al of niet op vraag van het College. Ook wordt melding gemaakt van de suggesties en/of voorstellen die het Bureau aan de Schepen of het College voorlegde.

Aansluitend wordt de winaar van de "Prijs van de S.C.R." bekend gemaakt, alsook van de winnaar van de "Aanmoedigingsprijs" voor -35 jarigen.