SOCIAAL-CULTURELE RAAD

Adviesorgaan van het Brugs Stadsbestuur

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Culturele Raad van de Stad Brugge

De CULTURELE RAAD van de stad Brugge is de koepel die gevormd wordt door enerzijds de Sociaal-culturele Raad en anderzijds Cultuurforum. Samen treden zij op als gesprekspartner van het Stadsbestuur voor gemeenschappelijke dossiers, zoals het beleidsplan.

Stedelijke Culturele Raad of Sociaal-culturele Raad


De Stedelijke Culturele Raad, ook wel Sociaal-culturele Raad (S.C.R.) genoemd, is één van de vele stedelijke adviesorganen die, zoals voorzien in het desbetreffende decreet, door het College van Burgemeester en Schepenen dient geraadpleegd te worden voor het geven van advies inzake dossiers die in relatie staan met cultuur.
De S.C.R. heeft een adviserende taak ook een initiatiefrecht. Dit betekent dat het voorstellen mag voorleggen aan het Stadsbestuur.

Cultuurforum

Naast de Stedelijke Culturele Raad, die optreedt als vertegenwoordiger van de niet-professionele verenigingen, is er in de sector cultuur nog Cultuurforum die optreedt als vertegenwoordiger van de professionele actoren zoals Cactus, Cultuurcentrum, De Werf, Entrepot, ...
Op vandaag sluimert Cultuurforum als dusdanig in een diepe slaap.