SOCIAAL-CULTURELE RAAD

Adviesorgaan van het Brugs Stadsbestuur

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Cultuurkuren

Om de twee jaar organiseert de Stedelijke Culturele Raad het evenement Cultuurkuren in het Concertgebouw.  Hiermee wil de SCR een forum bieden aan de Brugse sociaal-culturele verenigingen om vrijwel kosteloos op een soort "culturele beurs" gezamenlijk hun werking kenbaar te maken.

Cultuurkuren werd feitelijk opgestart als een reactie op het gebrek aan respons en medewerking die de Brugse sociaal-culturele verenigingen in 2002 t.g.v. Brugge Culturele Hoofdstad kregen van de intendant.  Die had nochtans blijk gegeven dat de verenigingen zouden betrokken worden in het programma, maar dit resulteerde slechts in een zeer beperkte opname van enkele voorstellen.

Toen het Stadsbestuur, ter compensatie van de financiële inbreng in het Concertgebouw, 10 maal per jaar de vrije beschikking kreeg over het gebouw, stelde de SCR voor om één van deze 10 "stadsdagen" te mogen gebruiken voor een organisatie die openstond voor alle Brugse sociaal-culturele verenigingen.  Het Stadsbestuur reageerde positief en sindsdien wordt om de twee jaar Cultuurkuren ingericht.

Op basis van een bevraging bij alle gekende brugse verenigingen heeft het Bureau tijdens zijn bijeenkomst van 12 september 2011 geoordeeld af te zien van de organisatie van de 5de editie en uit te kijken hoe het nieuw verkozen Bureau met dit initiatief zal omgaan ten einde eventueel in een ander concept de Brugse bevolking in contact te brengen met het culturele verenigingsleven in Brugge.