SOCIAAL-CULTURELE RAAD

Adviesorgaan van het Brugs Stadsbestuur

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Jaarverslagen

Zoals statutair voorzien verantwoordt het Bureau van de S.C.R. zich jaarlijks voor zijn werking gedurende het voorbije jaar. Dit gebeurt aan de hand van een jaarverslag waarin de verschillende bestuursdaden en adviezen van het Bureau zijn opgenomen. Alle gekende sociaal-culturele verenigingen krijgen dit jaarverslag toegestuurd en de afgevaardigde kan tijdens de Algemene Vergadering, indien nodig, vragen stellen of toelichtingen bekomen.

Jaarverslag 2020-2021 is terug te vinden op de URL: jaarverslag-culturele-raad-2020-2022 (brugge.be)

Jaarverslag 2020-2021 Live versie is terug te vinden op de URL: https://www.youtube.com/watch?v=-7K95tLpn_k

Jaarverslag 2019-2020 Live versie is terug te vinden op de URL: https://youtu.be/-CwFpAigBPs