SOCIAAL-CULTURELE RAAD

Adviesorgaan van het Brugs Stadsbestuur

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

NIEUWSFLITSEN van de S.C.R.

PRIJS van de S.C.R. voor ANDRIES van den ABEELE
AANMOEDIGINGSPRIJS voor ELISABETH CALLENS

Tijdens de Algemene Vergadering van de Stedelijke Culturele Raad op dinsdag 2 april 2019 werd de winnaar van de Prijs van de Stedelijke Culturele Raad en van de Aanmoedigingsprijs voor 2018 bekend gemaakt.
De Prijs van de S.C.R. werd toegekend aan Andries van den Abeele, monumentenzorger en publicist. Hij kreeg een in arduin gehouwen kunstwerk van de Brugse beeldhouwster Maud Bekaert.
De Aanmoedigingsprijs werd toegekend aan fotografe/journaliste Elisabeth Callens. 

 

Winnaar Andries van den Abeele (2de van links) en Elisabeth Callens (2de van rechts) in gezelschap van Boudewijn Van Vlaenderen, secretaris SCR (links), kunstenares Maud Bekaert (midden) en schepen N. Blontrock (rechts)

BUREAU 2019/2025
Tijdens de Algemene Vergadering van dinsdag 2 april 2019 wordt het nieuw Bureau van de S.C.R. officieel aangesteld. Gezien er na een publieke oproep slechts 24 kandidaten werden voorgedragen door de sociaal-culturele verenigingen, moet er geen verkiezing georganiseerd worden. De 24 leden zijn: Bernadette BECUE (Kunstroute vzw), Roger BUFFEL (Arco Baleno vzw), Jo CLEYMANS (Scola Felicius Cantando), Trees De CEUNINCK (Verbond Vlaamse Academici), Herwig DE CONINCK (Gezinsbond), Piet DE LANGHE (Fedekam West), Willy DE MEYER (Kamer van Retorika H. Michiel), Sonia DEBAL (De Batterie vzw), Dominique DECKERS (H. Bloedprocessie vzw), Dirk DEMEULENAERE (Orde van 500), Robert DERMUL (VTB Kultuur), Linda D'HONDT (West-Vlaamse Basisgoepen vzw), Georges GALLE (Samana), Olivia GEEROLF (BOC vzw), Antoon HOLLEVOET (Feestcomité St-Jozef), Lander HOORNAERT (Kunstenal vzw), Willy LE LOUP (Guido Gezellegenootschap vzw), Jo PATTEEUW (Familiekunde Vlaanderen), Caroline PLYSON (Gidsenbond Brugge), Robin SEGAERT (Kuma, Toneelkring Lamme Goedzak, Razor Reel vzw en Volkssterrenwacht Beisbroek vzw), Anna Maria SELS (Kunst Adelt), Johan VANDENBUSSCHE (Theatergroep Eurowash), Edwin VERMEULEN (Brugse Vereniging voor Geluid- en Beeldregistratie) en Els VER KEMPINCK (Willemsfonds).

Bernadette Becue Roger Buffel Jo Cleymans Trees De Ceunick Herwig De Coninck Piet De Langhe Willy De Meyer Sonia Debal Dirk Deckers Dirk Demeulenaere Robert Dermul Linda D'Hondt Georges Galle Olivia Geerolf Antoon Hollevoet Lander Hoornaert Willy Le Loup Jo Patteeuw Caroline Plyson Robin Segaert Annemie Sels Johan Vandenbussche Edwin Vermeulen Els Ver Kempinck

AFSCHEIDSZITTING van het BUREAU
Op maandag 11 maart 2019 hield het Bureau van de S.C.R. zijn laatste bijeenkomst van de legislatuur 2013/2019. De bijeenkomst vond uitzonderlijk plaats in de Conferentiezaal van het stadhuis, locatie waar de raad eind 1992 of net geen 27 jaar geleden, opgericht werd en voor het eerst bijeenkwam. 

Het Bureau tijdens z'n afscheidszitting in de conferentiezaal van het stadhuis Dagelijks Bestuur met secretaris Boudewijn Van Vlaenderen en penningmeester Dirk Deckers, samen met Schepen N. Blontrock, Cultuurcoördinator S. Slos en Cultuurcoach B. Vanduyver De leden Roger Buffel, Luk Ingelbrecht, Olivia Geerolf, Willy De Meyer, Eddy Dubruqué, Georges Galle, Piet De Langhe en Bernadette Becue Secretaris Boudewijn Van Vlaenderen, penningmeester Dirk Deckers en de leden Lus Schaeverbeke, Herman Ghyoot, Francine Geldof, Tony Willems, Ingrid De Meyere en Erica De Vlamynck.

Schepen Nico Blontrock op bezoek

Nieuw gekozen schepen voor cultuur Nico Blontrock nam op maandag 14 januari gebruik van de eerste bijeenkomst in 2019 van het Bureau om kennis te maken met de Stedelijke Culturele Raad. Het werd een aangename ontmoeting waarbij de schepen open stond voor de vragen en suggesties van de bureauleden. Hij hoopt tijdens de komende legislatuur op een vlotte en positieve wisselwerking met de S.C.R.

Schepen voor cultuur Blontrock en cultuurbeleidscoördinator Slos op bezoek bij het Bureau van de SCR secretaris Boudewijn Van Vlaenderen, voorzitter Jan Bonneure en schepen N. Blontrock
burealeden Herman Ghyoot, Francine Geldof, Tony Willems, Ingrid De Meyere en Dirk Deckers bureauleden Chris Vileyn, Erica De Vlamynck, Luk Ingelbrecht, Annemie Sels en Robert Dermul bureauleden Piet De Langhe, Willy De Meyer, Eddy Dubruqué, Georges Galle en Roger Buffel

Beelden van de bureauleden tijdens de ontmoeting met schepen Nico Blontrock (14.01.2019)

KANDIDATEN voor "PRIJS van de S.C.R."

Tijdens de komende Algemene Vergadering van de S.C.R. op dinsdag 2 april zal andermaal de winnaar van de "Prijs van de S.C.R." bekend worden gemaakt en overhandigd worden.
De Prijs is dit jaar voorbehouden voor een persoon die in 2017 of 2018 een uitzonderlijke culturele prestatie heeft geleverd, of die kan terugblikken op een verdienstelijke carrière op cultureel vlak.
Er werden vier kandidaturen ingediend: stadsgids Jo BERTEN, schrijfster Lara TAVEIRNE, monumentenzorger Andries (Dries) baron VAN DEN ABEELE en gemengd koor The BARE NECESSITIES. Omdat de Prijs voorbehouden is voor een verdienstelijk persoon was de kandituur van het koor niet ontvankelijk.

KANDIDATUREN voor de "AANMOEDIGINGSPRIJS 2018"

Tijdens de komende Algemene Vergadering van de S.C.R. op dinsdag 2 april kan de "Aanmoedigingsprijs 2018" uitgereikt worden aan een aankomend talentvol kunstenaar of een groep van kunstenaars.
Voorwaarde is dat de persoon te Brugge woont en op 31 december 2018 niet ouder is dan 35 jaar. Een kandiderende groep moet hoofdzakelijk actief zijn te Brugge en alle leden mogen niet ouder zijn dan 35 jaar.
Er werden drie kandidaturen ingediend: journaliste/fotografe Elisabeth CALLENS, dansschool Original Studio OH Compagnie en gemengd koor The Bare Necessities. Omdat slechts 5 van de 46 koorleden jonger zijn dan 35 jaar was de kandidatuur van het koor niet ontvankelijk.

BUREAU op uitstap naar WAALS-BRABANT

Op de laatste zaterdag van september 2018 trokken de leden van het Bureau met hun partner naar Waals-Brabant voor een drieledig bezoek. De eerste stopplaats was de nieuwe universiteitsstad Louvain-la-Neuve waar 's morgens het Hergémuseum werd bezocht. Na de middag volgde het onbekende (en onbeminde) Musée L waar een onvoorstelbare rijke verzameling historisch en cultureel waardevolle voorwerpen worden tentoongesteld.
In de vooravond werd nog een bezoek gebracht aan de indrukwekkende ruïnes van de voormalige Cisterenciënzenabdij te Villers-la-Ville.
Voor het merendeel van de deelnamers was het dag vol culturele verrassingen.


 

Aan de balie van Hergé

CULTUURMARKT 2018

Ter gelegenheid van "Autoloze Zondag" op zondag 18 september organiseerde het Brugse Stadsbestuur in samenwerking met "Brugge Plus", "Cultuurmarkt". Doordat de Markt vrij kwam, kregen de Brugse culturele verenigingen de kans om er hun werking en komend jaarprogramma bekend te maken. De S.C.R. was er, samen met 18 verenigingen die het hiervoor wist warm te maken, andermaal van de partij om inlichtingen te geven over zijn werking als adviesorgaan. 


"TERUGBLIK OP 25 JAAR CULTURELE RAAD"

Naar aanleiding van het 25-jarig bestaan van de Stedelijke Culturele Raad nam het Bureau van de S.C.R. het initiatief om een boek uit te geven met een terugblik op de voorbije 25 jaar. Het naslagwerk "Terugblik op 25 jaar culturele raad" haalt verschillende aspecten aan van de voorbije jaren. Vooreerst hoe het adviesorgaan tot stand kwam en het fiat kreeg van de Brugse gemeenteraad. Verder wordt de samenstelling gegeven van de opeenvolgende verkozen bureau's. Er is een afzonderlijk hoofdstuk waarin de opeenvolgende voorzitters, ondervoorzitters en penningmeesters voorgesteld worden naast de secretaris die het al 25 jaar uithield. Ook de verschillende winnaars van de "Prijs van de S.C.R." en de "Aanmoedigingsprijs" paseren de revue. De grootste aandacht gaat naar de verschillende culturele aspecten waarover het Bureau het stadsbestuur adviseerde en/of suggesties formuleerde. Het boek wordt afgesloten met enkele statistieken.
Het boek is te koop aan € 15. Bestellen kan via boudewijnvanvlaenderen@skynet.be

25 JAAR S.C.R.
De Stedelijke Culturele Raad zag in december 1992 het levenslicht en het 25-jarig bestaan werd met de nodige luister in december 2017 gevierd.
Op zaterdag 16 december vond in de Hallen een academische zitting plaats waarop alle huidige en vroegere bureauleden uitgenodigd waren. Ook de voorbije winnaars van de "Prijs van de S.C.R." en de "Aanmoedigingsprijs" waren welkom, net als een afvaardiging van alle Brugse culturele verenigingen.
De zitting werd opgeluisterd met een dansoptreden van het I-cie van dansschool Dancelot o.l.v. Charlotte Vander Zande, en van de B.O.G.-Company o.l.v. Olivia Geerolf. Voor de muzikale noot zorgden Pieter-Jan Verhoyen en Beniamino Paganini, beiden gewezen winnaar van de "Aanmoedigingsprijs".
Vooraf stelde burgemeester R. Landuyt het boek "Terugblik op 25 jaar culturele raad" voor en tussendoor gaf Yves Roose zijn visie over de werking van de culturele raad in het perspectief van zijn 17 jaar durende ambt als schepen van cultuur.

In het kader van de viering exposeerden 17 Brugse kunstenaars op zaterdag 16 en zondag 17 december in de Hallen. Zij leverden allen tijdens de voorbije jaren een kunstwerk dat de winnaars van de "Prijs van de S.C.R." ontvingen als bekroning voor hun verkiezing.

Verkoop van de Ryelandtzaal

De leden van het Bureau van de S.C.R. hebben tijdens hun bijeenkomst van maandag 9 oktober unisono hun verwondering geuit nadat ze via verschillende mediakanalen hebben vernomen dat het Stadsbestuur de intentie heeft de Ryelandtzaal te verkopen aan een projectontwikkelaar. Temeer omdat het de bedoeling zou zijn het gebouw om te vormen tot een handelscentrum.

Doordat de Ryelandtzaal niet alleen een belangrijk historisch gebouw is, dat bovendien uitgerust is met een waardevol orgel en kan bogen op een zeer goede akoestiek, begrijpt het Bureau van de S.C.R. geenszins waarom het Stadsbestuur het gebouw wenst te verkopen.

Door de verkoop van een zaal waarin regelmatig verschillende concerten en lezingen worden gebracht, zullen verschillende Brugse culturele verenigingen en concertorganisatoren problemen ondervinden bij het organiseren van toekomstige evenementen.

Bovendien zullen ook meerdere leerlingen van het Kon. Stedelijk Conservatorium door de onzinnige verkoop problemen ondervinden tijdens hun opleiding. Waar zullen zij nog voldoende faciliteiten kunnen vinden om zich te oefenen en vervolmaken?

Het Bureau is overigens van mening dat met de verkoop van de Ryelandtzaal het College getuigenis geeft van een gebrek aan visie. De Ryelandtzaal had samen met de gebouwen van de Middenschool Brugge Centrum in de Hugo Losschaertstraat een uitgelezen geheel kunnen zijn om het conservatorium onder te brengen. Deze muziekschool bevindt zich op vandaag in een veel te krappe ruimte en met te beperkte toegangsmogelijkheden in het centrum van de stad.

De S.C.R. is van mening dat de leerlingen van het Kon. Stedelijk Conservatorium, de Brugse culturele verenigingen en de Brugse muziekverenigingen, maar ook de cultuurminnende bevolking uit de Brugse regio, een beter lot verdienen.

CULTURELE UITSTAP
Op zaterdag 30 september, de laatste zaterdag van de maand, heeft het Bureau van de S.C.R. naar jaarlijkse gewoonte zijn culturele uitstap georganiseerd. Bestemming: Gent.
Vooreerst werden rondom de Citadelsite de wetenschappelijke plantentuin van het UGent bezocht, met daarna het MSK, Museum voor Schone Kunsten. Veel aandacht ging daarbij naar de restauratie van het veelluik van "De Aanbidding van het Lam Gods". In de namiddag werd de Gentse binnenstad verkend via een boottocht op de Leie en de Lieve. De uitstap werd afgesloten met een bezoek (en degustatie) aan de stadsbrouwerij Gruut.

 


IN MEMORIAM FERNAND BONNEURE
Dinsdagmorgen 26 septemer 2017 is Fernand Bonneure op 94-jarige leeftijd thuis te Brugge overleden.
Fernand Bonneure verdiende als letterkundige en kunstcriticus ruimschoots zijn sporen. Naast zijn beroepsleven in de uitgeverswereld, voornamelijk bij Desclée De Brouwer en later bij Orion, schreef hij niet alleen verschillende monografieën, maar publiceerde hij ook gedichten en verhalen.
Fernand Bonneure was ook een van de 26 personen die in september 1992 aan de wieg stonden van de Stedelijke Culturele Raad. Op 8 januari 1996 werd hij verkozen tot voorzitter en vervulde deze taak gedurende zeven jaar nauwgezet met hart en ziel tot aan zijn ontslag op 14 april 2003.

CULTUURMARKT 2017

Ter gelegenheid van autoloze zondag werd op 17 september ook de jaarlijkse Cultuurmarkt georganiseerd: een markt waar de culturele wereld zijn "waar" verkoopt aan de geïnteresseerde mensen. In tegenstelling tot vorig jaar, stonden alle standen nu gegroepeerd in de Sint-Jacobstraat en in het Stedelijk Conservatorium. Ook de S.C.R. was er als vertegenwoordiger van de Brugse culturele verenigingen aanwezig. Brochures en strooibriefjes van verschillende creatieve verenigingen lagen er ter beschikking voor de vele passanten.

ALGEMENE VERGADERING 2017

Op donderdag 23 maart vond de jaarlijkse Algemene Vergadering van de S.C.R. plaats. Naast het gebruikelijke jaarverslag van het Bureau werden ook prijzen overhandigd. Vooreerst aan de winnaar van de Aanmoedigingsprijs 2016. De prijs voor een beloftevolle jongere (-35 jaar) werd toegekend aan musicus Benjamien Lycke. Voor de "Prijs van de S.C.R." werden meerdere kandidaten voorgedragen door verschillende verenigingen. Uiteindelijk werd de prijs toegekend aan Gratiën Dendooven voor zijn onverdroten inzet gedurende ettelijke jaren voor Lissewege en de uitbouw van de kunstenroute "Beelden in het witte dorp". Hij ontving een beeld van Annie Vanlerberghe.

De afgevaardigden van de culturele verenigingen Winnaars van Prijs SCR & Aanmoedigingsprijs

CULTURELE UITSTAP 2016
Traditie getrouw maakte het Bureau van de S.C.R. de laatste zaterdag van september een culturele uitstap. Dit jaar ging het richting Sint-Niklaas om er de vele gebouwen en panden in art-decostijl te ontdekken en te bewonderen, gevolgd door een bezoek aan de "Verbeke Foundation" te Stekene (Kemzeke). Het werd een prachtige dag, voor velen zelfs een veropenbaring.

Bewonderend kijken in de Mons. Stillemansstraat. Groepsimpressie in een werk van Aneas Wilder

CULTUURMARKT 2016
Op zondag 18 september organiseerde Brugge Plus voor de derde keer Cultuurmarkt. Na de bemerking in 2014 van het Bureau dat de vele Brugse culturele verenigingen niet betrokken waren bij de initiële organisatie, werd de S.C.R. er nu voor het tweede opeenvolgende jaar op uitgenodigd. Na de algemene opmerking dat de vorige editie op de Markt voortdurende verstoord werd door het luidruchtige muziek, werd Cultuurmarkt dit jaar ondergebracht in en rond de Sint-Jacobsstraat. Samen met een 4-tal andere instanties "resideerde" de S.C.R. in de stedelijke bibliotheek. De andere standen waren neergepoot in de verschillende lokalen van het Conservatorium en van de Republiek. Gevolg: het bezoekersaantal lag beduidend lager dan vorig jaar. Toch kon de S.C.R. er de belangstellenden informeren over de taak van de raad als adviesporgaan, er enkele verenigingen met filmbeelden voorstellen en ter beschikking gestelde folders bedelen. 

Bernadette Becue, Eddy Dubruqu en Dirk Deckers klaar voor de uitleg. Bernadette Becue, Boudewijn Van Vlaenderen, Dirk Deckers en Jan Bonneure nemen verpozing na afloop van de markt.

PRIJS van de CULTURELE RAAD voor het jaar 2015
tijdens de Algemene Vergadering van de S.C.R. op maandag 21 maart 2016 in de theaterzaal Biekorf, werd de winnaar van de "Prijs van de Culturele Raad 2015" bekend gemaakt en de Prijs overhandigd: een geldprijs van € 600 en een kaligrafisch kunstwerk van Brody Neuenschwander.
Er werden 10 kandidatuen ingediend. Na drie stembeurten werd uiteindelijk het BRUGS SYMFONSCH ORKEST ARTIS DULCEDO winnaar van de editie 2015.

Artis Dulcedo in het Concertgebouw
Filmregisseur Gilles COULIER

AANMOEDIGINGSPRIJS
voor het jaar 2015

Tijdens de Algemene Vergadering van maandag 21 maart 2016 wordt naast de "Prijs van de Culturele Raad" eveneens een Aanmoedigingsprijs toegekend aan een jongere (-35jaar) of een groep van jongeren (-35jaar) omwille van de aanhoudende inzet op cultureel vlak gedurende meerdere jaren ofwel om een of meerdere hoogstaande culturele prestaties tijdens het kalenderjaar 2014 en/of 2015.

De voorgedragen kandidaten waren filmregisseur GILLIS COULIER en musicus HANS HELSEN.

Na geheime stemming kwam de GILLIS COULIER, regisseur van de succesvolle TV-productie "Bevergem", als winnaar uit de bus. Als aanmoediging ontving hij een geldprijs van € 500.


CULTUURMARKT 2015
Op zondag 19 september was het niet alleen autoloze zondag, maar vond ook de tweede editie van Cultuurmarkt plaats. In tegenstelling tot de eerste editie kreeg de Culturele Raad nu wel een stand. Een delegatie van het Bureau was er de ganse dag aanwezig om informatiezoekende cultuurmensen, kuierende Bruggelingen en vreemd opkijkende toeristen uit alle streken en continenten toelichtingen te geven over het bestaan en de functie van de Culturele Raad.

Het was niet alleen een zonnige (warme) dag met veel doordrammende (Antwerpse) muziek, maar ook leerrijke dag voor de passanten en Bureauleden die zo op een alternatieve manier de Brugse passanten konden peilen naar hun sociale betrokkenheid met het Brugse culturele leven.


VOORSTEL van NIEUW REGLEMENT voor ERKENNING & SUBSIDIËRING van CULTURELE VERENIGINGEN

Het Bureau van de Culturele Raad heeft eindelijk een punt kunnen zetten achter de opmaak van een nieuw "Reglement voor de erkenning en de subsidiëring van de Brugse culturele verenigingen".
Nadat de SCR het Stadsbestuur tijdens de voorbije jaren ettelijke keren gewezen had op de ongelijke financiële ondersteuning van bepaalde groepen van verenigingen (zoals foto- en filmverenigingen, koren, muziekverenigingen, toneelkringen, ....) die contractueel gesubsidieerd werden voor een bepaald aantal culturele acitivteiten, ten overstaan van de verenigingn die gesubsidieerd werden op basis van hun effectieve werking, werd uiteindelijk na ruim twee jaar zoeken en aftasten tijdens de bijeenkomst van 8 december 2014 een oplossing gevonden en geformuleerd waarbij een maximaal aantal verenigingen eerlijk zullen beloond worden op basis van de totaliteit van hun werking. De contractueel gesubsidieerde vereningen zullen nu nog slechts een grote uitzondering uitmaken op deze subsidiëring.
Het is nu enkel nog wachten op de uiteindelijke beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen over het voorstel van nieuw reglement en de uiteindelijke bekrachtiging door de Gemeenteraad.

Voorzitter Jan Bonneure

BUREAU VERKOOS NIEUWE VOORZITTER

Het Bureau van de Culturele Raad verkoos tijdens zijn bijeenkomst van 14 april 2014 een nieuwe voorzitter in vervanging van dhr. Leo Derynck die om persoonlijke redenen ontslag had genomen als lid van de Raad. Er hadden zich vier leden kandidaat gesteld: Bernadette Becue, Jan Bonneure, Dirk Deckers en Chris Vileyn. Tijdens de eerste stemronde behaalde geen enkele kandidaat de meerderheid. In de tweede stemronde behaalde dhr. Jan Bonneure het nodige quaorum en werd meteen uitgeroepen tot de nieuwe voorzitter.
Na dhrn Robert Dooms, Fernand Bonneure, Tony Willems en Leo Derynck is Jan Bonneure de vijfde voorzitter van de Raad. Hij is trouwens onafgebroken lid van het Bureau vanaf de stichting van de Culturele Raad in 1992. Dhr. Bonneure werd destijds voorgedragen door Cactus vzw en de Vereniging van West-Vlaamse Schrijvers (VWVS).

Blazoen Kamer van Retorika

"Kamer van Retorika" wint Prijs van de SCR 2013

Tijdens de statutaire Algemene Vergadering van de S.C.R. van maandag 31 maart 2014 werd ondermeer de winnaar van de Prijs van de S.C.R. voor het jaar 2013 bekend gemaakt. Er werden 9 verenigingen voorgedragen voor deze Prijs. Tijdens de eerste stemronde scheidden zich vier kandidaten af: de Speelschaar S.F.X., de Kamer van Retorika, de afdeling Davidsfonds St-Pieters en de musicalvereniging Kotékoer. Tijdens de tweede stemronde koos het Bureau van de S.C.R. de Kamer van Retorika De Gezellen van de Heilige Michiel uit Sint-Michiels als winnaar. Naast een geldprijs van € 600 ontving de hoofdman een kunstfoto van kunstfotograaf Horst Einfinger.

Leo DERYNCK / Verbond Vlaamse Academici
Annemie SELS / Kunst Adelt Steenbrugge

Voorzitter LEO DERYNCK neemt ontslag

Na op maandag 8 april 2013 verkozen te zijn geworden als Voorzitter van het Bureau van de S.C.R., heeft dhr. Leo DERYNCK op 15 februari 2014 onverwacht, en louter om familiale redenen, ontslag genomen uit het Bureau van de S.C.R. en dit zowel als voorzitter van de S.C.R. en als lid van het Bureau. Dit betekent dat in een dubbele vervanging dient voorzien te worden: enerzijds als Bureaulid en anderzijds als voorzitter van het Bureau. Dhr. Derynck was zeven jaar lid van het Bureau waarvan het laatste jaar als voorzitter.

ANNEMIE SELS volgt Leo Derynck op

Dhr. Leo Derynck wordt als lid opgevolgd door Annemie SELS. Zij werd destijds als kandidaat Bureaulid voorgedragen door toneelkring Kunst Adelt Steenbrugge. Op basis van het aantal behaalde voorkeurstemmen kwam zij als eerste in aanmerking voor opvolging. Zij heeft aanvaard het mandaat van dhr. Derynck verder te zetten en werd lid van het Bureau op maandag 10 maart.

Na deze vervollediging van het Bureau zal het Bureau tijdens de bijeenkomst van maandag 14 april een nieuwe voorzitter kiezen.

NIEUW BUREAU VERKOZEN
De Algemene Vergadering van de S.C.R. verkoos op 22 maart 2013 een nieuw Bureau dat namens de Algemene Vergadering en op vraag van het College van Burgemeester en Schepenen het Stadsbestuur zal adviseren, maar ook zelf voorstellen op cultureel en toeristische gebied zal aanreiken.
Er waren 35 kandidaten waaruit 25 leden dienden gekozen te worden. Het werden:

Bernadette BECUE / Kunstroute vzw Erik BEERLANDT / S-wan vzw Jan BONNEURE / Cactus vzw Roger BUFFEL / Arco Baleno vzw Piet DE LANGHE / Fedekam West Willy DE MEYER / Kamer van Retorika Ingrid DE MEYERE / Gidsenbond van Brugge Erica DE VLAMYNCK / Markant Assebroek Dirk DECKERS / Davidsfonds St-Pieters Luc DECORTE / Moritoen vzw Robert DERMUL / VTB Kultuur Leo DERYNCK / Verbond Vlaamse Academici Eddy DUBRUQU / Familiekunde Vlaanderen Georges GALLE / Ziekenzorg-CM Olivia GEEROLF / Ballet Olivia Geerolf Francine GELDOF / vzw Levend Archief Herman GHYOOT / Volkssterrenwacht Beisbroek Luc INGELBRECHT / Natuurpunt Lut LENOIR Yolande MALFROOT / Gezinsbond Luc SCHAEVERBEKE / Brugs Mandolinegezelschap Boudewijn VAN VLAENDEREN / Davidsfonds St-Kruis Els VER KEMPINCK / Willemsfonds Chris VILEYN / Feestcomit Assebroek Tony WILLEMS / Probus Brugge

DE CULTURELE RAAD BESTAAT 20 JAAR!

Op 9 oktober 1992 kwamen de afgevaardigden van 115 Brugse culturele verenigingen bijeen in de toneelzaal De Biekorf en drukten er de wens uit lid te worden van de "Brugse Raad voor Cultuurbeleid". De aanwezige afgevaardigden duidden 26 personen uit verschillende verenigingen aan om de verdere werking van de Raad uit te werken.

De Gemeenteraad erkende tijdens zijn bijeenkomst van 24 november 1992 de Brugse Raad voor Cultuurbeleid als Stedelijke Culturele Raad. Het was de officiële start als adviesorgaan naast de al eerder opgerichte Jeugdraad en Sportraad.

Op 7 december 1992 kwam het Bureau van de Raad voor het eerst bijeen onder leiding van toenmalig Schepen Hugo Stevens. Tijdens die initiële bijeenkomst werd Robert DOOMS verkozen als voorzitter, Jacques DEBLAERE als ondervoorzitter, Boudewijn VAN VLAENDEREN als secretaris en Herman GEVAERT als penningmeester.

Tijdens de voorbije 20 jaar was het voorzitterschap opeenvolgend in handen van Fernand BONNEURE, Tony WILLEMS en Leo DERYNCK. De Raad kende tijdens die periode slechts één secretaris: Boudewijn VAN VLAENDEREN.

CULTURELE UITSTAP

Op zaterdag 29 september 2012 trok het Bureau van de SCR op culturele uitstap.  het werd een trip naar het Pajottenland met in de voormiddag een bezoek aan de kerk van Strijtem waar de (destijds uit Brussel verbannen) pastoor Cuylits onze persoonlijke gastheer was en allerlei toelichtingen gaf bij het kerkinterieur dat hij er rond 1900 met veel fantasie en godsvruchtige achtergronden plaatste.  In Gooik werd uiteraard een bezoek gebracht aan het volksinstrumentenmuseum van Herman De Wit ('t Kliekske) en het apéritief kwam vanzelf t.g.v. het bezoek aan de geuzestekerij De Cam.  Na de middag was er keuze tussen het bezoeken van het mysterieuze kasteel van Gaasbeek of van de fraai onderhouden museumtuin.  Als slot van de ontdekking van het Pajottenland was er het opzoeken van het pitorske Sint-Anna-Pede en zijn omgeving waar de schilder Pieter Bruegel inspiratie vond voor meerdere van zijn schilderwerken.

Het Bureau in de binnentuin van het kasteel van Gaasbeek

PRIJS van de S.C.R.  2011

Tijdens de Algemene Vergadering van de SCR op woensdag 25 april 2012 in de zaal Biekorf, werd, zoals gebruikelijk, naast het voorleggen van het jaarverslag, bekend gemaakt wie winnaar werd van de Prijs van de SCR en uitgereikt. De Prijs was voorbehouden voor een Brugse vereniging die zich tijdens het voorbije jaar 2011 verdienstelijk heeft gemaakt op sociaal-cultureel vlak of die kan terugblikken op een opmerkelijk verleden. Uit de ingediende kandidaturen werden twee verenigingen geselecteerd voor de uiteindelijke beslissing: Muziekcentrum Cactus en Universiteit Derde Leeftijd. Na geheime stemming werd UNIVERSITEIT DERDE LEEFTIJD verkozen als winnaar.

Naast een geldprijs van € 600 ontving dhr. Stef D'Haene als voorzitter van de winnende vereniging een beeldje, getiteld "Ontmoeting", van de hand van kunstenaar Jean-Pierre ROOSE uit Assebroek.

Willy De meyer

Nieuw Bureaulid

In vervanging van mevr. Danielle Maeyens, die omwille van beroepsomstandigheden ontslag nam, werd dhr. Willy DE MEYER tijdens de bijeenkomst van maandag 13 juni 2011 lid van het Bureau.  Hij werd destijds voorgedragen door de Kamer van Retorika De Gezellen van de Heilige Michiel uit Sint-Michiels.

PRIJS van de S.C.R.  2010

Tijdens de Algemene Vergadering van de SCR (di 22 maart 2011 in de zaal Biekorf) werd traditioneel de winnaar van de Prijs van de SCR bekend gemaakt en uitgereikt.  De Prijs wordt toegekend aan een Bruggeling die zich tijdens het voorbije jaar 2010 verdienstelijk heeft gemaakt op cultureel vlak of die kan terugblikken op een opmerkelijke loopbaan.  Uit de 11 ingediende kandidaturen werd stadsbeiaardier Frank DELEU verkozen bij geheime stemming.

Naast een geldprijs van € 600 ontving de winnaar een bronzen beeldje, getiteld "Torso", van de hand van beeldhouwer Jef INNEGRAEVE uit Assebroek.

Beiaardier Deleu vol bewondering voor

Chris Vileyn nieuwe ondervoorzitter

In vervanging van wijlen Nicole Van Wassenhoven verkoos het Bureau van de S.C.R. tijdens zijn bijeenkomst van maandag 20 september 2010 mevr. Chris Vileyn tot nieuw ondervoorzitter.  Er waren 4 kandidaten voor deze vacant gekomen functie.  Mevr. Vileyn haalde het van mevr. Bernadette Becue en de heren Jan Bonneure en Dirk Deckers.

Eddy Dubruqu
Steven De Wulf

NIEUWE  BUREAULEDEN

Ter vervanging van het overleden bureaulid Maurits Van Loo verkoos het Bureau tijdens zijn bijeenkomst van 10 mei 2010 dhr. Eddy DUBRUQUÉ als lid om het vrijgekomen mandaat verder te zetten.  Het nieuw bureaulid werd destijds voorgedragen door de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde.

Dhr. Steven DEWULF zet het mandaat van wijlen Nicole Van Wassenhove verder.  Het nieuw bureaulid is actief binnen de Vlaamse Volksbeweging, de Stedelijke Jeugdraad en Annabil, wijkcomité van de parochies St-Anna en 't Bilske.  Dhr. Dewulf werd destijds voorgedragen als kandidaat voor het Bureau door wijkcomité De Coupure.


Ondervoorzitter Nicole Van Wassenhoven overleden

Op 26 mei 2010 werd Nicole VAN WASSENHOVEN getroffen door een hersenbloeding waarvan zij niet meer herstelde.  Amper een maand eerder was Nicole nog aanwezig op de bijeenkomst van het Bureau en ook tijdens Cultuurkuren was zij, hoewel gehinderd door een onwillige knie, present.  Zij overleed rustig op zaterdag 12 juni op 66-jarige leeftijd.  Mevr. Van Wassenhoven, sedert 1980 geëngageerd voorzitter van “Jeugd & Muziek Brugge”, was medeoprichter van de Culturele Raad en was vanaf de stichting in 1992 tot aan haar overlijden lid van het Bureau, waarvan sedert september 2003 als ondervoorzitter.

wijlen Maurits VAN LOO

S.C.R in ROUW 

Op 12 maart 2010 nam het Bureau afscheid van dhr. Maurits VAN LOO, nestor van het Bureau, die op 85-jarige leeftijd overleed.  Maurits was een autentieke Bruggeling die op zijn eigen typische wijze, uiting gaf van zijn visie op verschillende aspecten van het sociaal-culturele leven te Brugge.  Maurits was stichtend lid van de S.C.R. en zetelde sedert december 1992 onafgebroken in het Bureau.


En op de laatste dag van de maand mei 2010 overleed Herman WAEYTENS na het moedig dragen van een slepende ziekte.  Herman was mede stichtend lid van de S.C.R. en zetelde in het Bureau vanaf 1992 tot medio 2006 wanneer zijn gezondheid het niet meer toeliet.  Herman zal ons bijblijven als een gedreven persoon die oog had voor kunst en cultuur en dit vele jaren vertaalde in zijn directeurschap van het Centrum Culturele Vorming.

Heemkundige kring wint Prijs van de SCR 2009,

                                 Emma Wauters de aanmoedigingsprijs

Tijdens de Algemene Vergadering van 27 april 2010 werd de winnaar van de Prijs van de SCR 2009 bekend gemaakt.  Uit de 16 ingediende kandidaturen verkoos het Bureau de Heemkundige Kring Maurits Van Coppenolle als winnaar.  Vooraf werd omwille van het groot aantal kandidaten een eerste selectie doorgevoerd waardoor uiteindelijk Brugge die Scone, de Heemkundige Kring MVC, Levend Archief en Volkssterrenwacht Beisbroek de kanshebbers werden.

Naast een geldprijs van € 600 ontving voorzitter Ewald Vancoppenolle nog een schilderij van de Brugse kunstenares Martine Bruggeman.

Vooraf mocht Emma Wauters een geldprijs van € 500 ontvangen als winnaar van de Aanmoedigingsprijs SCR.  Deze prijs wordt toegekend aan een beginnend (jong) talent als aanmoediging voor een succesvolle carrière.


Cultuurkuren 2010

Op zondag 16 mei organiseerde de SCR van 14u tot 21.30u in het Concertgebouw de 4de editie van "Cultuurkuren".  Naast 27 verenigingen die met een stand de bezoeker informeerden over hun werking, traden nog 7 verenigingen op in de concertzaal.  Ruim 1.350 belangstellenden brachten in de loop van de dag een bezoek aan de infostanden en maakten kennis met kunstvolle optredens van muziekgroepen (koper en Ierse folk), jongerenkoren en een toneelvoorstelling.  Om 20u genoten ruim 800 dansliefhebbers van een kleurrijk en stijlvol optreden van Danstheater Aglaja en CD Dance Factory. (voor nadere info: zie rubriek "Cultuurkuren")