SOCIAAL-CULTURELE RAAD

Adviesorgaan van het Brugs Stadsbestuur

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Prijs van de SCR

Jaarlijks kent de Sociaal-culturele Raad de "Prijs van de S.C.R." toe.  Deze prijs kan worden toegekend aan een persoon of aan een vereniging die zich gedurende de voorbije jaren verdienstelijk heeft gemaakt op sociaal-cultureel vlak, of die in de loop van het betrokken jaar een uitzonderlijke prestatie heeft afgeleverd.

In de even jaren (bv 2010, 2012 en 2014) wordt de Prijs toegekend aan een verenigingen, in de oneven jaren (bv 2009, 2011 en 2013) is dit voor een verdienstelijke persoon. 

De Prijs van de S.C.R. wordt bekend gemaakt en overhandigd ter gelegenheid van de Algemene Vergadering van de SCR.

Naast een kunstwerk van een Brugse kunstenaar ontvangt de winnaar van de Prijs een bedrag van € 600.