SOCIAAL-CULTURELE RAAD

Adviesorgaan van het Brugs Stadsbestuur

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Editie 2011

De Prijs van de SCR 2010, toegekend aan een Bruggeling die in 2010 opviel of kon terugblikken op een verdienstelijke carrière, werd uitgereikt tijdens de Algemene Vergadering van de S.C.R. op dinsdag 22 maart 2011 in de theaterzaal De Biekorf (Cultuurcentrum Brugge).  Voor deze prijs kwamen alleen personen in aanmerking en werden de volgende kandidaturen ingediend:

KANDIDAAT                         AARD                                    VOORGEDRAGEN door

Martin CLAEYS               sociaal medewerker                  Male waar wij wonen

FRANK DELEU                beiaardier                                  Roger Deruwe

                                                                                        11 Juli-Komitee

Marc DE VRIESE             drijfveer Vlaamse verenigingen  vzw Informativa

Andrea ERGO                 buurtwerkster                            Ziekenzorg St-Baafs

Jon MISSELYN                 recensent MoonArt Gallery       Nederlands Klassiek Verbond

Etienne MOMMERNCY     regisseur toneel & stoeten      Werkgroep 66

Brody NEUENSCHWANDER   kalligraaf                             Vereniging Vlaamse Academici

Jacques TAILLAERT         medewerker Davidsfonds        Davidsfonds Afd. St-Michiels

Jo VAN DRIESSCHE         organisator Brugges Festival   Nathalie Depauw

Marc VERHAEGHE            stichter/dirigent koor Marcato  Koor Marcato

Denis VERMEIRE              organisator                              Vlaamse Volksbeweging

Na geheime stemming werd de Prijs SCR 2010 toegekend aan stadsbeiaardier Frank DELEU.