SOCIAAL-CULTURELE RAAD

Adviesorgaan van het Brugs Stadsbestuur

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

PRIJS van de SCR

Editie 2011

De Prijs van de SCR voor het jaar 2011 werd in 2012 tijdens de Algemene Vergadering van woensdag 25 april 2012 in de theaterzaal De Biekorf (Cultuurcentrum Brugge) uitgereikt aan een Brugse vereniging die zich gedurende de voorbije jaren verdienstelijk heeft gemaakt op sociaal-cultureel vlak, of die in de loop van het voorbije jaar 2011 een uitzonderlijke prestatie heeft afgeleverd.  Hiervoor werden de volgende kandidaturen ingediend:

KANDIDAAT                                         AARD

CACTUS Muziekcentrum               organisator van concerten en festivals

De NEGEN MUZEN                       promotor klassieke en hedendaagse muziek

Kon. KAMER van RETORIKA             kunst- en ontspanningskring                      de Gezellen vd H. Michiel

MALE WAAR WIJ WONEN              parochiale werkgroep

RAZOR REEL                              organisator van "Fantastic Film Festival"

SPEEL-O-THEEK de PIEPBAL         uitlener van aangepast speeldgoed

UNIVERSITEIT DERDE LEEFTIJD     aanbieden van intellectuele ontplooiing

VORMINGPLUS                           vormingsinstelling

VRIJWILLIGERS "RAB"                  vrijwilligers vh Rijksarchief van Brugge

ZUSTERS AUGUSSTIJNESSEN       religieuze bewoners vd Abdij van Male

Omwille van het groot aantal kandidaten werd eerste een filtering door te voeren en er de voornaamste kanshebbers uit te selecteren.  Uit deze eerste selectie scheidden zich 2 verenigingen af: Cactus Muziekcentrum en Universiteit Derde Leeftijd.

Bij geheime stemming werd UNIVERSITEIT DERDE LEEFTIJD winnaar van de Prijs SCR voor het jaar 2011.