SOCIAAL-CULTURELE RAAD

Adviesorgaan van het Brugs Stadsbestuur

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

PRIJS van de SCR

Editie 2012

Tijdens de Algemene Vergadering van 22 maart 2013 werd in de theaterzaal De Biekorf (Cultuurcentrum Brugge)de Prijs van de SCR voor het jaar 2012 uitgereikt aan een Bruggeling die zich gedurende de voorbije jaren verdienstelijk heeft gemaakt op sociaal-cultureel vlak, of die in de loop van het voorbije jaar 2012 een uitzonderlijke prestatie heeft afgeleverd.  Hiervoor werden de volgende kandidaturen ingediend:

KANDIDAAT                                Toelichting

Gustave ALLOO: jarenlang wijkburgemeester van de "Verloren Hoek"

Jo BERTEN: stadsgids, voorzitter van de Kon. Gidsenbond Brugge en publicist

Carlos DE ROCK: voorzitter van het parochieteam "Male waar wij wonen"

Benoît KERVYN: coördinator van de "Heilige Bloedprocessie"

Etienne MOMMERENCY: stoetenbouwer, toneelregisseur en coördinator van de "Praalstoet van de Gouden Boom"

Joke RUYSSCHAERT: artistiek directeur "Razor Reel Film Festival"

Na een eerste stembeurt kwamen Jo Berten en Etienne Mommerency naar voor als kandidaat winnaars. Na een tweede geheime stemming kwam Etienne Mommerency als winnaar uit de bus.

SCR brugge prijs 2013

Klik IN het artikel om het groter te maken! (Bron: Brugs Handelsblad)