SOCIAAL-CULTURELE RAAD

Adviesorgaan van het Brugs Stadsbestuur

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Prijs van de SCR

Editie 2014

Nadat in 2013 de Prijs werd toegekend aan een verdienstelijke Brugse vereniging, was het dit jaar opnieuw het jaar om de Prijs toe te kennen aan Brugse figuur die zich gedurende de voorbije jaren verdienstelijk heeft gemaakt op sociaal-cultureel vlak of die in de loop van het voorbije jaar 2013 een uitzonderlijke prestatie heeft afgeleverd.  Hiervoor werden de volgende kandidaturen ingediend:

KANDIDAAT                                Toelichting

Jo BERTEN: voorzitter sinds 200 van de Kon. Gidsenbond van Brugge en West-Vlaanderen. Bedenker van meerdere thematische wandelingen en auteur of co-auteur  van een hele reeks boeken over Brugge.

Nico BLONTROCK: journalist bij Radio 2 West-Vlaanderen en columniest bij het weekblad "de Streekkrant". Voorzitter van de "vzw Kantcentrum" nadat hij de kantschool na een malaise opnieuw op de rails heeft gezet. Lid van het "Comité voor Initiatief" waarvoor hij medewerker is aan allerlei evenementen zoals de "Reiefeesten" en "Vlaanderen zingt". Moderator van het "Brugs Uurtje". Auteur van meerdere boeken en brochures die allen handelen over Brugge en zijn bewoners. 

Gratiën DENDOOVEN: is sedert 20 jaar de organisator in Lissewege van de openluchttentoonstelling "Beelden in het witte dorp". Naast tentoonstellingen met eigen schilderwerk, stelt hij zijn "Schuur Ter Doest" open voor kunsttentoonstellingen en voor het MAfestival dat er "kampeert" tijden de Lissewege-dag.

André GOOSENS: kunstschilder en organisator van de jaarlijkse tentoonstelling "Kunst in en rond de kerk van Male" in het kader van Male-kermis.

Yves LETERME: één van de vaandeldragers van de Brugse kalligrafie en lettersteenkappen.

Frank TAMSIN: mede-oprichter en sinds 30 jaar onafgebroken de actieve secretaris van "Volksterrenwacht Beistbroek".

Linda TAVEIRNE: auteur, regisseur en theatermaakster, leerkracht, actrice in film en theater.

Raymond van het GROENEWOUD: zanger en componist van Nederlandstalige liederen waarvan meerdere hits werden.

Klaas VERPLANCKE: graficus en illustrator van meerdere jeugdboeken.

Na een eerste geheime stembeurt scheidden zich vier kandidaten af: Nico Blontrock, Yves Leterme, Lara Taveirne en Klaas Verplancke. Uiteindelijk werd Nico Blontrock bekroond met de "Prijs SCR 2014".