SOCIAAL-CULTURELE RAAD

Adviesorgaan van het Brugs Stadsbestuur

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Prijs SCR 2015

De "Prijs van de S.C.R. - editie 2015" was voorbehouden voor verenigingen. Om de Prijs toe te kennen wordt rekening gehouden de manier waarop de vereniging zich gedurende de voorbije jaren verdienstelijk heeft gemaakt op sociaal-cultureel vlak of die in de loop van het voorbije jaren 2014 en/of 2015 een uitzonderlijke prestatie heeft afgeleverd.
De volgende kandidaten werden ingediend:

KANDIDAAT                                Toelichting

BRUGS MANDOLINEGZELSCHAP: in 1974 opgericht muziekensemble als "Mandore Brugensis". Werd begin 2011 omgevormd tot het "Brugse Mandolinegezelschap". Het ensemble brengt zowel klassieke concerten als Griekse en Naploitaanse muziek.

Brugs Symfonsich Orkest ARTIS DULCEDO: in 1997 opgericht symfonisch orkest voor amateurmuzikanten. Staat onder leiding van Steven Decraene en bestaat uit een 40-tal strijkers, een 15-tal blazers en slagwerk. Het orkest engageert zich om klassieke muziek toegankelijk te maken voor zoveel mogelijk Bruggelingen.

CACTUS Muziekcentrum: organisator van het Cactusfestival. Opgericht in november 1972 als een centrum waar diverse progressieve organisaties hun oorsprong vonden. Ondertussen geëvolueerd naar een centrum voor hedendaagse niet-klassieke muzien.

Comité PEVELENBERG: opgericht in 2000 op initiatief van de Confréries van O.L.Vr. van de Potterie en O.L.Vr. van Blindekens, de Gidsenkring van Brugge en Jogging Club Brugge. Het comité staat in voor de vriendschapsbanden tussen Brugge en Mons-en-Pévèle (Fran-Vlaanderen).

EXIT vzw: in 1995 opgericht gratis maandelijks magazine met diverse berichten over het culturele reilen en zeilen in de Brugse regio en de culturele agenda.

FAMILIEKUNDE VLAANDEREN, Afd. Brugge: Brugse afdeling van Familiekunde Vlaanderen. Bevordert het familieonderzoek en stimuleert de samenstelling van familiegeschiedenissen, verzamelt en inventariseert documenten die daartoe bijdragen en maakt ze toegankelijk voor het publiek.

Koor CANTORES: 75-jarig koor dat evolueerde van oratoriumkoor naar een faliliekoor met 4 afdelingen volgens de leeftijdsgroep: Primo voor kinderen van 7 tot 12 jaar, Twist voor jongeren, Avvio voor volwassenen en Continuo voor de "ouderen".

Koor VAGANTES MORBORUM: in 1965 opgericht gemengd koor dat naast uitvoering van klassieke concerten ook deelneemt aan Brugse stoeten en processies.

NSB DUDZELE: afdeling van de Nationale Strijdersbond die de herinnering aan beide Wereldoorlogen levendig houdt door , naast de jaarlijkse 11 november herdenking, voordrachten te geven in scholen en tentoonstellingen te organiseren.

SPEELSCHAAR S.F.X.: in 1950 opgericht muziekkorps in de schoot van het St-Franciscus-Xaverius instituut. Het muizekkorps streeft naar muzikale kwaliteit en creativiteit. Is een vaste waarde in talloze stoeten, processies, vieringen en herdenkingen.

Na een eerste geheime stembeurt, waarbij elk bureaulid 3 voorkeurstemmen mocht uitbrengen, scheidden zich vier kandidaten af: Brugs Symfonisch orkest Artis Dulcedo (met 9 stemmen), Brugs Mandolineorkest, Cantores en Speelschaar S.F.X. (met elk 6 stemmen).
Na een tweede geheime stemronde tussen deze vier kandidaten waarbij elk bureaulid slechts één voorkeurstem mocht uitbrengen, behaalde geen enkele kandidaat de meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Artis Dulcedo en het Brugs Manolinegezelschap behaalden elk 6 stemmen.
Tussen beide kandidaten werd een derde en beslissende stembeurt gehouden. De winnaar werd het BRUGS SYMFONISCH ORKEST ARTIS DULCEDO.
De winnende vereniging ontving naast een geldprijs van € 600 een kaligraisch kunstwerk van Brody Neuenschwander.

Artis Dulcedo in het Concertgebouw