SOCIAAL-CULTURELE RAAD

Adviesorgaan van het Brugs Stadsbestuur

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Prijs SCR 2016

De "Prijs van de S.C.R. - editie 2016" was voorbehouden voor een persoon. De Prijs is een erkenning voor de manier waarop de persoon zich gedurende de voorbije jaren verdienstelijk heeft gemaakt op sociaal-cultureel vlak of die in de loop van het voorbije jaren 2015 en/of 2016 een uitzonderlijke prestatie heeft afgeleverd.
De volgende kandidaten werden ingediend:

KANDIDAAT                                Toelichting

Maud BEKAERT: toonaangevend letterbeeldhouwster die in 2016 twintig jaar aan het werk is. Haar werk onderscheidt zich van het werk van anderen door een eigenzinnige strakke stijl, door architecturale invloeden, door dialoog met beeldende kunstenaars, door een hoge graad van afwerking en door de niet aflatende zoektocht naar innovatieve technieken. Bekaert kreeg als eerste letterkapster het label "Handmade in Brugge". In 2016 was ze laureate van "Ambacht in de kijker" en werd een van haar werken toegevoegd aan de kunstcollectie van het Concertgebouw.

dr. William DE GROOTE: als inrichter van vele congressen in Brugge was hij de afgelopen decennia de grote pleitbezorger voor een congrescentrum. Als voorzitter van de Heilige Bloedprocessie startte hij een renovatieproject op van dit UNESCO-werelderfgoed monument dat in 2016 60.000 toeschouwers naar Brugge haalde. Recent stimuleerde hij Brugse politici om een Guggenheim-museum naar Brugge te halen. In 1992 was hij stichtens secretaris van Montanus (Collegium Medico Historicum Brugense) waarvan hij in 2006 voorzitter werd. In het voorjaar 2017 publiceert hij een dubbele wandelgids "Barmhartig Brugge" over alle Brugse zorginstellingen.

Stefaan D'HAENE: de gewezen leerkracht aan het Sint-Leocollege werd in 2003 bestuurslid van UDL Brugge, een sociaal-culturele vereniging voor 55-plussers die als doel heeft haar leden een brede algemene sociaal-culturele vorming aan te bieden. Van 2003 tot 2015 leidde hij UDL als de enthousiaste voorzitter van. In een tijd waar mensen meer op zichzelf dreigen terug te plooien, heeft D'Haene meegeholpen om een platform te creëren dat een tegengif vormt voor deze evolutie in onze maatschappij.

Gratiën DENDOOVEN; de autodidact Dendooven schildert en zxposeert al sinds 1957. Dendooven is vooral te waarderen als de onvermoeibare organisator van de openluchttentoonstelling "Beelden in het witte dorp" waarmee hij sinds 1995 beginnende kunstenaars de gelegenheid bood naar buiten te treden met hun werk, geïntegreerd in het "beeldige" Lissewege. Als muziekliefhebber werkt hij ook samen met het Mafestival door de oude monumentale schuur van zijn restaurant "Ter Doenst" ter beschikking te stellen zodat de geprogrammeerde oude muziek er in alle rust kan aanhoord worden.

Martin FORMESEYN: de stadsgids Martin Formeseyn is tevens ondervoorzitter van de "Gidsenkring Brugge & West-Vlaanderen", medewerker aan diverse tentoonstellingen over Brugge, lid van het "Comité voor Initiatief", voorzitter van "Brugge Mariastad", lid van de "Brugse Klokkenspelvereniging" en auteur en medewerker van diverse boeken en tijdschriften.

Bernadette BECAUD: in 2003 vestigde Becaud zich in de Brugse binnenstad en wijdde zich zich volledig aan het op doek zetten van schilderachtige en romantische zichten uit de binnenstad. Met de perfect realistische weergave van haar werk toonde zij op tentoonstellingen in verschillende werelddelen de schilderachtige rijkdom van Brugge.

Na een eerste geheime stemronde scheidden Maud Bekaert en Gratiën Dendooven zich van de andere kandidaten af. Een tweede en een derde stemronde bracht geen afscheiding tussen beide kandidaten. Pas in de vierde stemronde behaalde Gratiën Dendooven de strijd tussen beide kandidaten.

Gratiën Dendooven organisator van