SOCIAAL-CULTURELE RAAD

Adviesorgaan van het Brugs Stadsbestuur

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Prijs SCR 2017

De "Prijs van de S.C.R." voor het jaar 2017 die tijdens dz Algemene Vergadering van 2018 uitereikt werd, was voorbehouden voor een vereniging die gedurende een lange periode een verdienstelijke werking kon voorleggen of die tijdens de jaren 2016 en/of 2017 een uitzonderlijke prestatie op cultureel vlak afleverde.
De volgende kandidaten werden ingediend:

CACTUS Muziekcentrum vzw: de vzw Cactus werd opgericht in november 1972 en bestond in 2017 dus 45 jaar. Tijdens die periode evolueerde de vereniging van een broeinest waar non-conformistische jongeren allerlei diverse initiatieven ontwikkelden, zoals Volkshogeschool, Wereldwinkel, vrouwenhuis, Anti Fascistisch Front, Brugse actiegroep voor kernstop, ...) tot het Cactusfestival dat op heden jaarlijks vele muziekliefhebbers elkaar vinden.
Naast de eigenprogrammering (concerten in MAZa en Cactusfestival) staat Cactus vzw in opdracht van het Brugse stadsbestuur ook in voor de programmatie en organisatie van het stadsfestival Moods (het vroegere Klinkers) met als afsluiter het dansfestijn Benenwerk

vzw LEVEND AECHIEF: de vzw Levend Archief werd in 1993 opgericht ter ondersteuning van het Brugse stadsarchief. De vriendenkring heeft als voornaamste doel de activiteiten van het Stadsbestuur bij een ruimer publiek bekend te maken en meer mensen bij de werking te betrekken.
Sinds 1993 drukt de vereniging met de voorjaars- en najaarslezing, met drie zondagochtendcauserieën, met archief- en museale bezoeken, met de uitgave van de nieuwsbrief "Atchiefleven", met wetenschappelijke publicaties, met cursussen over digitale archiefbronnen en over "Schrift en Latijnse termen", en met de toekenning van de vijfjaarlijkse "Levend Archiefprijs" niet alleen haar stempel op het culturele leven in Brugge, maar ook op dat van het Brugse ommeland, van heel de provincie West-Vlaanderen, ja zelfs van Vlaanderen.

vzw RAZOR REEL: de vzw Razor Reel is sedert 10 jaar de organisator van het jaarlijkse Razor Reel Flanders Film Festival (RRFFF) waarin een staalkaart wordt gebracht van wat in het genre hoorofilm te beleven is.
Razor Reel ligt ook aan de basis van initiatieven als Soundtrack, werkte in 2017 in samenwerking met Cultuurcentrum Brugge mee aan de voorstelling van Nosferatu en mocht kortfilmprogramma's samenstellen voor o.a. het Entrepot.

The BARE NECESSITIES: het gemengd koor The Bare Necessities is sinds 1996 met een 40-tal koorleden actief te Brugge. Het koor houdt van uitdagingen en bijzondere projecten. Zo werd er al enkele keren sucesvol geconcerteerd met de Brugse big band Swing Time Society en stond het koor in 2012 op het podium in de musical My Fair Lady in de Gentse Vooruit. In 2015 verzorgde The Bare Necessities het koorgedeelte van de door de vzw Artbij georganiseerde musicalbewerking van Mozarts Toverfluit.
Sinds 2001 engageert het koor zich om tijdens de Kerstperiode benefietoptredens te verzorgen waarvan de opbrengst gaat naar Brugse sociale vzw's zoals Oranje, De Kantel en 't Veldzicht.
Sinds 2011 vormt het koor de kern van de openingsgroep "Brugge Feest" in de Heilige Bloedprocessie met het lied "Brugge, uw bloed stroomt door mijn hart".

In de eerste geheime stemronde bekwamen het Levend Archief en de vzw Cactus net niet de meerderheid van de 16 uitgebrachte stemmen. In de tweede stemronde stemde een duidelijke meerderheid van het Bureau voor de vzw Levend Archief.