SOCIAAL-CULTURELE RAAD

Adviesorgaan van het Brugs Stadsbestuur

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Prijs SCR 2018

De "Prijs van de S.C.R. 2018" die tijdens de Algemene Vergadering van 2 april 2019 wordt uitgereikt, was voorbehouden voor personen. Voor de toekenning wordt rekening gehouden met de verdienstelijke carrière van de kandidataat op cultureel vlak of met een uitzonderlijke culturele prestatie tijdens het jaar 2017 of 2018.
Er werden vier kandidaten voorgedragen:

Jo BERTEN: Jo Berten is gewezen leerkracht Frans aan het Sint-Lodewijkscollege en sinds jaar en dag gedreven stadsgids. Berten is al 20 jaar voorzitter van de Kon. Gidsenbond Brugge en West-Vlaanderen en is tevens lesgever aan toekomstige gidsen.
Als Bruggekenner ontwierp hij een 20-tal thematische wandelingen en stelde 18 power-points samen over Brugge. Jo Berten is ook auteur van een 10-tal publicaties over Brugge, telkens vanuit een onvermoede invalshoek.
Samen met gewezen BH-journalist Hedwig Dacquin en Radio 2-journalist Nico Blontrock publiceerde Berten enkele boekjes over het Brugse dialect.
Sinds 1995 publiceert Berten op zijn gemeente de “Kroniek van Sint-Andries” een gratis tijdschrift over Sint-Andries dat er om de drie maanden gratis bedeeld wordt.
Jo Berten was 10 jaar voorzitter van “de Korre”, later “de Korrelatie” en stond zo mee aan de oprichting van “De Republiek”.

Lara TAVERNE: Lara Taveirne is licentiate Germaanse talen (UGent in 2007) en is leerkracht Nederlands/Engels. Zij volgde een opleiding dramatische kunst en toneel aan het conservatorium in Gent. Ze is regisseur/auteur en actrice.
Als theatermaakster schreef en regisseerde zij vanaf 2005 stukken voor een grote groep kinderen en jongeren.
Sinds enkele jaren is zij een succesvol auteur. Zij debuteerde in 2014 met de roman “De kinderen van Calais”, die heel wat weerklank kreeg in de literaire wereld en genomineerd werd voor de “Bronzen Uil”. Op de Boekenbeurs 2015 won zij met haar eerste roman de “Debuutprijs van de stad Antwerpen”.
In 2015 verscheen haar tweede roman “Hotel zonder sterren”, een verhaal over een onmogelijke liefde.
In 2018 rolde haar derde roman “Kerkhofblommenstraat” van de persen. Hiermee keert ze terug naar haar West-Vlaamse roots met een prominente plaats voor het graf van Guido Gezelle en de West-Vlaamse taal die ze uit dagboeken van haar grootmoeder haalde.

Andries VAN DEN ABEELEAndries (Dries) van den Abeele is een rusteloze historicus en vooral een gedreven monumentenzorger.
In 1965 stichtte hij met enkele medestanders de vereniging Marcus Gerards voor het behoud en de renovatie van het bouwkundig erfgoed in Brugge.
Als schepen voor stadsvernieuwing (1972-1977) zorgde hij voor de stadsrenovatie: enerzijds door het tot stand brengen van het stedenbouwkundig Structuurplan voor Brugge, het eerste in zijn soort in België, en anderzijds door de aankoop door het stadsbestuur van honderden leegstaande huizen voor restauratie en bewoning. Deze Brugse initiatieven op gebied van renovatie verwierven nationale en internationale erkenning en stelden de stad permanent in de kijker.
Over stadvernieuwing en monumentenzorg schreef hij talrijke artikelen en was hij vaak rapporteur, inleider of spreker op binnen- en buitenlandse bijeenkomsten en congressen. Hij publiceerde talrijke boeken en duizenden artikelen in diverse tijdschriften over het onroerend erfgoed en de geschiedenis van Brugge.
In mei 1982 werd Dries van den Abeele de titel van baron verleend. Na twee bestuursperioden is hij vanaf 2010 erevoorzitter van de Kon. Commissie voor Monumenten en Landschappen. Begin 2019 kreeg hij de SchrijversUil 2018 van de internetencyclopedie Wikipedia.

The BARE NECESSITIES: omdat de Prijs van de S.C.R. 2018 voorbehouden was aan een persoon werd de kandidatuur van het koor niet in aanmerking genomen.

De eerste geheime stemronde leverde onmiddellijk een winnaar op. De winnaar zal bekend worden gemaakt tijdens de Algemene Vergadering van dinsdag 2 april 2019 om 19.30u in de Biekorfzaal.