SOCIAAL-CULTURELE RAAD

Adviesorgaan van het Brugs Stadsbestuur

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Reglement

De Prijs van de S.C.R. kan worden toegekend:

  • ofwel omwille van de aanhoudende inzet op cultureel vlak gedurende meerdere jaren,
  • ofwel omwille van een of meerdere opmerkelijke culturele prestaties gedurende de twee kalenderjaren die voorafgingen aan de uitreiking van de prijs.
Individuele kandidaten moeten sedert 1 januari van het jaar voorafgaand aan de uitreiking, in Brugge wonen en er ingeschreven zijn.
 
Kandidaat-verenigingen moeten hun culturele werking hoofdzakelijk in Brugge hebben.
 
Iedereen kan schriftelijk één of meerdere kandidaten voordragen met als aanbeveling een uitvoerige motivering.
Deze voordracht dient te gebeuren vóór 31 januari van het jaar waarin de prijs uitgereikt wordt bij de secretaris van de Sociaal-culturele Raad, p/a Burg, 12 te Brugge.
Het voorgedrukt voordrachtdocument dient de handtekeningen te dragen van:
  • degene die de kandidaat voorstelt;
  • de voorgedragen kandidaat of een bestuursverantwoordelijke van de voorgedragen vereniging.

Indien de Culturele Raad van oordeel is dat geen enkele kandidatuur de toekenning van de cultuurprijs verdient, wordt de Prijs niet toegekend.