SOCIAAL-CULTURELE RAAD

Adviesorgaan van het Brugs Stadsbestuur

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Voordrachtformulier

U kan een kandidaat voor de Prijs van de S.C.R. enkel voordragen aan de hand van onderstaand gedownload of gekopieerd formulier en dit uiterlijk op 31 januari 2015 volledig ingevuld indienen op het secretariaat van de S.C.R. p/a Dienst Cultuur, Burg, 12 te 8000 Brugge.