SOCIAAL-CULTURELE RAAD

Adviesorgaan van het Brugs Stadsbestuur

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Bureau

Het Bureau van de Sociaal-culturele Raad telt 25 leden.  De leden van het Bureau worden verkozen door de afgevaardigden van de sociaal-culturele verenigingen tijdens de Algemene Vergadering die volgt op de gemeenteraadsverkiezing.  Hun mandaat heeft een duurtijd van 6 jaar.

Leden 2013/2019

Tijdens de Algemene Vergadering van 22 maart 2013 werd, zoals statutair voorzien, een nieuw Bureau verkozen. Dit Bureau is gekoppeld aan de ambtstermijn van de Brugse Gemeenteraad. Het Bureau zal dus het Stadsbestuur adviseren tot na de gemeenteraadsverkiezing van oktober 2018.

De Algemene Vergadering verkoos volgend Bureau:

Voorzitter Leo DERYNCK
nam ontslag in feb. 2014
en vervangen door
Jan BONNEURE
Verbond Vlaamse Academici


Ver. W.Vl. Schrijvers
Ondervoorzitter
Chris VILEYN
Feestcomité Assebroek
Secretaris Boudewijn VAN VLAENDEREN Davidsfonds St-Kruis
Penningmeester Dirk DECKERS Davidsfonds St-Pieters
Leden Erik BEERLANDT S-wan vzw
  Bernadette BECUE Kunstroute vzw
  Jan BONNEURE Cactus Muziekcentrum vzw
  Roger BUFFEL Arco Baleno vzw
 
Piet DE LANGHE
Willy DE MEYER
Fedekam West vzw
Kamer van Retorika H. Michiel
  
Ingrid DE MEYERE
Gidsenbond Brugge & West-Vl.
  Erica DE VLAMYNCK Markant Assebroek
  Luc DECORTE Moritoen vzw 
  Robert DERMUL VTB Dudzele
 
Eddy DUBRUQUÉ
Vl. Vereniging Familiekunde
  Georges GALLE Ziekenzorg
  Olivia GEEROLF Ballet Olivia Geerolf
  Francine GELDOF Levend Archief vzw
  Herman GHYOOT                Volkssterrenwacht Beisbroek
  Luk INGELBRECHT Natuurpunt
  Lut LENOIR Media Art Vision Today
  Yolande MALFROOT Gezinsbond
  Luc SCHAEVERBEKE Brugs Mandolinegezelschap
  Els VER KEMPINCK Willemsfonds Brugge
  Tony WILLEMS Marnixring Gruuthuse

Het verkozen Bureau voor de periode 2013/2019
Onderaan van links naar rechts: Jan Bonneure, Francine Geldof, Ingrid De Meyere, Herman Ghyoot, Boudewijn Van Vlaenderen, Erica De Vlamynck en Tony Willems.
Midden: Bernadette Becue, Roger Buffel, Georges Galle, Chris Vileyn, Luc Decorte, Eddy Dubruqué en Dirk Deckers.
Boven: Leo Derynck, Yolande Malfroot, Robert Dermul, Elsje Ver Kempinck, Luc Schaeverbeke en Erik Beerlandt.

Leden 2007/2013

 
Voorzitter
 
Tony WILLEMS
   voorgedragen door
Brugse Amateur Cineasten
Ondervoorzitter
Nicole VANWASSENHOVEN +
Chris VILEYN
Jeugd & Muziek
Feestcomité Assebroek
Secretaris
Boudewijn VAN VLAENDEREN
Davidsfonds St-Kruis
Penningmeester
Herman GHYOOT
Volkssterrenwacht Beisbroek
Leden
Bernadette BECUE
Vrienden vd Biekorfbibliotheek
 
Jan BONNEURE
Cactus Muziekcentrum
 
Roger BUFFEL
Arco Baleno
 
Marijke DE BOODT
Willy DE MEYER
Kunst voor Kinderen
Kamer van Retorika H. Michiel
 
 
Erica DE VLAMYNCK
Steven DE WULF
Markant Assebroek
Wijkcomité De Coupure
 
Dirk DECKERS
Hoofdcamere H. Gheest
 
Luc DECORTE
Moritoen
 
Robert DERMUL
VTB Dudzele
 
Leo DERYNCK
Eddy DUBRUQUÉ
Verbond Vlaamse Academici
Vl. Vereniging Familiekunde
 
Georges GALLE
Ziekenzorg
 
Olivia GEEROLF
Ballet Olivia Geerolf
 
Herman GEVAERT
Cijfers & Letters Simon Stevin
 
Marc GOETINCK
Vermeylenfonds
 
Lut LENOIR
Media Art Vision Today
 
Yolande MALFROOT
Gezinsbond
 
Anne-Marie MEIRE
Levend Archief
 
Marc TROFFAES
gitaarensemble Testudinum
 
Maurits VAN LOO  +
Julius Sabbe Studiekring
 
Trui VERHAEGHE
Gidsenbond Brugge
 

 Het verkozen Bureau van de SCR voor de periode 2007/2013