SOCIAAL-CULTURELE RAAD

Adviesorgaan van het Brugs Stadsbestuur

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Bureau

Het Bureau van de Sociaal-culturele Raad telt 25 leden.  De leden van het Bureau worden verkozen door de afgevaardigden van de sociaal-culturele verenigingen tijdens de Algemene Vergadering die volgt op de gemeenteraadsverkiezing.  Hun mandaat heeft een duurtijd van 6 jaar.

Leden Bureau 2019-2025

Volgens de statuten werd tijdens de Algemene Vergadering van 2 april 2019 een nieuw Bureau verkozen. Dat Bureau zal gedurende de beleidsperiode 2019-2025 namens het culturele veld het Stadsbestuur adviseren.

Er werden kandidaten voorgedragen door 27 verschillende verenigingen. In totaal 24 kandidaten.

Voorzitter:

Piet De Langhe                     Fedekam West vzw                 

 

Ondervoorzitter: 

Anna Maria Sels                   Kunst Adelt Steenbrugge  

 

Secretaris: 

Bernadette Becue                Kunstroute vzw / Bruges Art Route 

 

Penningmeester:

Antoon Hollevoet                 Feestcomité Sint-Jozef vzw 

 

Leden:  

Roger Buffel                         Arco Baleno vzw                                       

Jo Cleymans  (overleden)    Schola Felicius Cantando                        

Trees De Ceuninck              Verbond der Vlaamse Academici           

Herwig De Coninck              Gezinsbond 

Willy De Meyer                     Kamer van Retorika Gezellen H. Michiel koor

Sonia Debal                          De Batterie vzw                                         

Dominique Deckers             Heilige Bloedprocessie vzw                     

Dirk Demeulenaere              Orde van 500 Café Vlissinghe                 

Robert Dermul                      VTB Kultuur                                             

Linda D’Hondt                      West-Vlaamse Basisgroepen vzw 

Georges Galle                      Samana Ziekenzorg-CM     

Olivia Geerolf                       Ballet Olivia Geerolf vzw                                   

Lander Hoornaert                 Kunstenal vzw                                           

Willy Le Loup                        Guido Gezellegenootschap vzw               

Jo Patteeuw                           Familiekunde Vlaanderen                         

Caroline Plyson                    Gidsenbond Brugge & West-Vlaanderen

Robin Segaert                       Kuma fv                                                    

                                               Toneelkring Lamme Goedzak                 

                                               Razor Reel                                              

                                               Volkssterrenwacht Beisbroek vzw                           

Johan Vandenbussche        Theatergroep Eurowash                          

Edwin Vermeulen                 Brugse Vereniging voor Geluid- & Beeldregistratie   

Elsje Ver Kempinck             Willemsfonds Brugge                             

 

Vermits er slechts 24 kandidaten (maximum 25 verkozen leden in het Bureau) waren en allen geschikt waren als lid van het Bureau, besloot de Algemene Vergadering alle leden deel te laten nemen aan het Bureau 2019-2025.

 

Leden 2013/2019

Tijdens de Algemene Vergadering van 22 maart 2013 werd, zoals statutair voorzien, een nieuw Bureau verkozen. Dit Bureau is gekoppeld aan de ambtstermijn van de Brugse Gemeenteraad. Het Bureau zal dus het Stadsbestuur adviseren tot na de gemeenteraadsverkiezing van oktober 2018.

De Algemene Vergadering verkoos volgend Bureau:

Voorzitter Leo DERYNCK
nam ontslag in feb. 2014
en vervangen door
Jan BONNEURE
Verbond Vlaamse Academici


Ver. W.Vl. Schrijvers
Ondervoorzitter
Chris VILEYN
Feestcomité Assebroek
Secretaris Boudewijn VAN VLAENDEREN Davidsfonds St-Kruis
Penningmeester Dirk DECKERS Davidsfonds St-Pieters
Leden Erik BEERLANDT S-wan vzw
  Bernadette BECUE Kunstroute vzw
  Jan BONNEURE Cactus Muziekcentrum vzw
  Roger BUFFEL Arco Baleno vzw
 
Piet DE LANGHE
Willy DE MEYER
Fedekam West vzw
Kamer van Retorika H. Michiel
  
Ingrid DE MEYERE
Gidsenbond Brugge & West-Vl.
  Erica DE VLAMYNCK Markant Assebroek
  Luc DECORTE Moritoen vzw 
  Robert DERMUL VTB Dudzele
 
Eddy DUBRUQUÉ
Vl. Vereniging Familiekunde
  Georges GALLE Ziekenzorg
  Olivia GEEROLF Ballet Olivia Geerolf
  Francine GELDOF Levend Archief vzw
  Herman GHYOOT                Volkssterrenwacht Beisbroek
  Luk INGELBRECHT Natuurpunt
  Lut LENOIR Media Art Vision Today
  Yolande MALFROOT Gezinsbond
  Luc SCHAEVERBEKE Brugs Mandolinegezelschap
  Els VER KEMPINCK Willemsfonds Brugge
  Tony WILLEMS Marnixring Gruuthuse

Het verkozen Bureau voor de periode 2013/2019
Onderaan van links naar rechts: Jan Bonneure, Francine Geldof, Ingrid De Meyere, Herman Ghyoot, Boudewijn Van Vlaenderen, Erica De Vlamynck en Tony Willems.
Midden: Bernadette Becue, Roger Buffel, Georges Galle, Chris Vileyn, Luc Decorte, Eddy Dubruqué en Dirk Deckers.
Boven: Leo Derynck, Yolande Malfroot, Robert Dermul, Elsje Ver Kempinck, Luc Schaeverbeke en Erik Beerlandt.

Leden 2007/2013

 
Voorzitter
 
Tony WILLEMS
   voorgedragen door
Brugse Amateur Cineasten
Ondervoorzitter
Nicole VANWASSENHOVEN +
Chris VILEYN
Jeugd & Muziek
Feestcomité Assebroek
Secretaris
Boudewijn VAN VLAENDEREN
Davidsfonds St-Kruis
Penningmeester
Herman GHYOOT
Volkssterrenwacht Beisbroek
Leden
Bernadette BECUE
Vrienden vd Biekorfbibliotheek
 
Jan BONNEURE
Cactus Muziekcentrum
 
Roger BUFFEL
Arco Baleno
 
Marijke DE BOODT
Willy DE MEYER
Kunst voor Kinderen
Kamer van Retorika H. Michiel
 
 
Erica DE VLAMYNCK
Steven DE WULF
Markant Assebroek
Wijkcomité De Coupure
 
Dirk DECKERS
Hoofdcamere H. Gheest
 
Luc DECORTE
Moritoen
 
Robert DERMUL
VTB Dudzele
 
Leo DERYNCK
Eddy DUBRUQUÉ
Verbond Vlaamse Academici
Vl. Vereniging Familiekunde
 
Georges GALLE
Ziekenzorg
 
Olivia GEEROLF
Ballet Olivia Geerolf
 
Herman GEVAERT
Cijfers & Letters Simon Stevin
 
Marc GOETINCK
Vermeylenfonds
 
Lut LENOIR
Media Art Vision Today
 
Yolande MALFROOT
Gezinsbond
 
Anne-Marie MEIRE
Levend Archief
 
Marc TROFFAES
gitaarensemble Testudinum
 
Maurits VAN LOO  +
Julius Sabbe Studiekring
 
Trui VERHAEGHE
Gidsenbond Brugge
 

 Het verkozen Bureau van de SCR voor de periode 2007/2013