SOCIAAL-CULTURELE RAAD

Adviesorgaan van het Brugs Stadsbestuur

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Dagelijks Bestuur

Het Dagelijks Bestuur bestaat ambtshalve uit de Voorzitter, de Ondervoorzitter, de Secretaris en de Penningmeester van het Bureau.
De moderators van de verschillende werkgroepen kunnen toegevoegd worden aan het Dagelijks Bestuur.

Dagelijks bestuur 2019-2025

Tijdens de installatievergadering van het Bureau van maandag 8 april 2019 werden de verschillende functies ingevuld en meteen ook het nieuw Dagelijks Bestuur samengesteld. De verkiezing voor de verschillende functies gaf volgend resultaat:
voorzitter: Piet De Langhe, ondervoorzitter: Anna Maria Sels, secretaris: Bernadette Becue en penningmeester: Antoon Hollevoet.

Dagelijks bestuur 2013-2019

Tijdens de installatievergadering van het Bureau van maandag 8 april 2013 werden de verschillende functies ingevuld en meteen ook het nieuw Dagelijks Bestuur samengesteld. De verkiezing voor de verschillende functies gaf volgend resultaat:
voorzitter: Leo Derynck, ondervoorzitter: Chris Vileyn, secretaris: Boudewijn Van Vlaenderen en penningmeester: Dirk Deckers.
Na het ontslag in februari 2014 van Leo Derynck werd hij tijdens de bijeenkomst van maandag 14 april 2014 als voorzitter vervangen door Jan Bonneure.

Voorzitter Jan BONNEURE Ondervoorzitter Chris Vileyn secretaris Boudewijn Van Vlaenderen penningmeester Dirk Deckers