SOCIAAL-CULTURELE RAAD

Adviesorgaan van het Brugs Stadsbestuur

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Werkgroepen

Ten einde bepaalde veelomvattende of bijzondere dossiers voor te bereiden, kan het Bureau bepaalde Werkgroepen in het leven roepen.

Er kunnen zowel wergroepen ad hoc als permanente werkgroepen opgericht worden.  Zo is er een permanente werkgroep werkzaam voor het opvolgen en bijsturen van een rechtvaardige subsidiëringspolitiek van de Brugse sociaal-culturele verenigingen.