SOCIAAL-CULTURELE RAAD

Adviesorgaan van het Brugs Stadsbestuur

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Voorstellen

Naast het geven van adviezen beschikt de Sociaal-culturele Raad eveneens over intiatiefrecht om op eigen initiatief voorstellen te suggereren aan het College van Burgemeester en Schepenen.

Deze vorm van adviseren kan op twee wijzen gebeuren:

  • informeel door het bespreken van een bepaald dossier t.g.v. het maandelijks onderhoud met de Schepen voor Cultuur bij aanvang van de bijeenkomst van het Bureau;
  • formeel door het schriftelijk indienen van een voorstel.