SOCIAAL-CULTURELE RAAD

Adviesorgaan van het Brugs Stadsbestuur

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Voorstellen in 2007

Het Bureau legde het College van Burgemeester & Schepenen in de loop van 2007 op eigen initiatief de volgende voorstellen voor:

  • het voorstel om de borden "Unesco Werelderfgoedstad" die nu op de grote invalswegen aan de rand van het Brugs grondgebied staan opgesteld, te verplaatsen naar de historische toegangspoorten van de stad die de feitelijke grens vormen van het werelderfgoedgebied;
  • het voorstel tot aankoop van het beeldhouwwerk van Christian Lapie dat in het kader van de tijdelijke tentoonstelling "Huid van de stad" opgesteld stond in de rie ter hoogte van de Potteriekapel.