SOCIAAL-CULTURELE RAAD

Adviesorgaan van het Brugs Stadsbestuur

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Voorstellen in 2008

In de loop van 2008 werd de volgende voorstellen gesugereerd aan het College van Burgemeester en Schepenen:

  • opstellen van een overeenkomst tussen het Stadsbestuur en de eigenaar van de Jeruzalemkerk zodat de investeringen van het Stadsbestuur om bepaalde delen van het complex te vrijwaren, open te stellen of volwaardig te kunnen gebruiken;
  • het voorzien in een vorm van huldiging door het Stadsbestuur voor verdienstelijke Bruggelingen;
  • het aanpassen 3 jaar na de indexering van bepaalde subsidiebedragen;
  • het correcter subsidiëren van bepaalde verenigingen door ze onder te brengen in een juiste categorie van subsidiëring;
  • het zoeken naar een geschikte locatie voor het onderbrengen van bijzondere tijdelijke tentoonstellingen zodat de permanente collectie in Groeninge steeds en volledig zou kunnen bezocht worden.