SOCIAAL-CULTURELE RAAD

Adviesorgaan van het Brugs Stadsbestuur

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Voorstellen in 2009

De voornaamste suggesties of voorstellen die het Bureau van de S.C.R. in 2009 aan het College presenteerde zijn: 

  • het subsidiebedrag van € 47.200 dat voorzien is voor de sociaal-culturele verenigingen die gesubsidieerd worden volgens het puntensysteem, optrekken naar € 52.000;
  • het subsidiebedrag van € 600 dat contractueel wordt toegekend aan de koren in vergelijking met het bedrag dat toegekend wordt aan andere groepen van verenigingen, optrekken naar € 900;
  • het bedrag dat contractueel wordt toegekend aan een dansgroep optrekken gelijk aan gelijkaardige dansgroep;
  • grote tijdelijke tentoonstellingen organiseren in een geschikte locatie zodat de permanente collectie in het Groeningemuseum niet langer dient ontruimd te worden en niet zichtbaar voor de gewone bezoeker;
  • hommage brengen aan gewezen Bruggeling Hugo Claus door bv. het aanbrengen van een opschrift met verzen uit een van zijn gedichten op de site Oud St-Jan waar hij geboren werd;
  • het eren van de persoon Christine D'haen door bv een straat haar naam te geven, een gevelsteen aan te brengen in de gevel van het huis in de Nieuwe Gentweg, een huldezitting te organiseren in de Gotische Zaal;
  • behouden van de spoorwegbrug over de Oostendse Vaart nadat een nieuwe bredere spoorwegbrug zal zijn aangelegd en de brug ombouwen tot een wandel- en fietsbrug met een toegang op de beide taluds;
  • het geven van de naam Landhuishal aan de tentoonstellingsruimte in het AC 't Brugse Vrije waardoor verwezen wordt naar de benaming van de gebouwen die zich destijds op die plaats bevonden: Lanthuys van het Vrije