SOCIAAL-CULTURELE RAAD

Adviesorgaan van het Brugs Stadsbestuur

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Voorstellen in 2010

De voornaamste suggesties of voorstellen die het Bureau van de S.C.R. in 2010 aan het College presenteerde zijn:

 • het effectief toepassen van het politiereglement voor het beplakken van stedelijke infozuilen;
 • kinderen en jongeren op een speelse wijze stimuleren voor klassieke muziek zoals bv met het project "Feest in Paleis" van Bozar Brussel, eventueel in samenwerking met het Concertgebouw;
 • het openstellen van het poortje aan de rand van de recent aangelegde tuin aan de voet van de Poertoren zodat de wandelaar via de daarachter gelegen trap de bovenliggende wandelberm kan bereiken;
 • het behouden van het nodige respect ten aanzien van de figuur Guido Gezelle ter gelegenheid van de herinrichting van het Gezellemuseum;
 • het wijzen op de discripantie tussen het ter beschikking stellen van 10 concertcheques van € 2.000 (= € 20.000) aan concertorganisatoren voor het organiseren van een concert indien dit gebeurt tijdens het tijdsbestek van Brugge Centraal en in de Magdalenazaal en het niet toekennen van de gevraagde verhoging van de jaarlijkse contractuele subsidie van € 600 naar € 900 voor de 10 erkende en gesubsidieerde Brugse koren (= € 3.000);
 • de informatieborden op toeristische plaatsen voorzien van tekst in 4 talen i.p.v. louter in het Nederlands;
 • het nemen van de nodige intitiatieven om de toekenning van restauratiepremies afhankelijk te maken of toe te kennen in functie van het respect van de eigenaars voor het historisch erfgoed en het behoud of herneming van de authentiek historische benaming van het pand;
 • het uitdokteren van een reglementering waardoor verschillende vormen van licht- & geluidsbezoedeling (flitsende neonreclame aan horeca- en andere handelszaken / permanente gevelversiering / geluidsversterking door gidsen) op een adequate wijze kan ingeperkt en/of beteugeld worden;
 • het aanpassen van de letters volgens de standaardnormen (gelijke letters en gepast splintsingsteken) op de straatnaamborden van de Christine D'haenstraat;
 • vermelden in de programmabrochre van het CC van de duurtijd van een voorstelling en of er al dan niet een pauze voorzien is;
 • fietsstalling voorzien voor het peroneel dat in het gebouw Perez de Malvenda in de Wollestraat werkt zodat de vele fietsen niet langer op het voetpad dienen gestald en zo de vele voetgangers hindert;