SOCIAAL-CULTURELE RAAD

Adviesorgaan van het Brugs Stadsbestuur

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Voorstellen in 2017

De voornaamste vragen, opmerkingen en suggesties die het Bureau richtte aan de verantwoordelijke schepen:

 • Er werd in het vooruitzicht van aanpassingswerken in de tentoonstellings-ruimte van het AC 't Brugse Vrije gevraagd aandacht te besteden aan het automatisch sluiten van de buitendeuren, een dichtingssysteem te ontwikkelen voor het weren van de buitenkoude en een locker en kapstokken te voorzien voor de exposanten.
 • Er werd gewezen op het negatief aspect van het nieuw parkeerplan voor de onbezoldigde vrijwilligers die hun werking moeteb terugschroeven omdat er maximum 4 uren kan geparkeerd worden in de rand.
 • Er werd geïnformeerd naar de intenties van het stadsbestuur inzake de kerk St-Fransiscus van Assisië op het Dampoortkwartier en de mogelijkheid om deze na ontwijding te gebruiken als OC.
 • Er werd op gewezen dat de evenementenkalender op de stedelijke website vaak voorbije activiteiten blijft vermelden en er werd gevraagd om bij een electronische aanvraag ook een automatische bevestiging van ontvangst te bezorgen.
 • Er werd gevraagd om de stedelijke bibliotheek Biekorf bijkomend te openen op zondagvoormiddag. Aanvullend werd gevraagd om een systeem te voorzien waarbij ontleners hun boeken of CD's kunnen terugbrengen wanneer de bib gesloten is.
 • Er werd gevraagd om de nodige investeringen te voorzien opdat de gemeenschapshuizen van Sint-Kruis en Zeebrugge zouden voorzien worden van de uitrusting om op een volwaardige wijze toneel-voorstellingen te kunnen brengen.
 • Er werd gevraagd om de nodige onderhoudswerken uit te voeren aan de uit 1127 daterende verdedigingstoren in de Pottenmakersstraat die in een verwilderde toestand verkeert met welig tierend onkruid.
 • Er werd geïnformeerd naar de toekomstige bestemming van de Poortersloge op de hoek van de Academiestraat.
 • Er werden schuilhuisjes gevraagd aan de bushalte aan de achterzijde van het station.
 • Er werd gevraagd dat de uitgeweken Bruggelingen die lid zijn van de vereniging "Bruggelingen buiten Brugge" net zoals "echte" Bruggelingen ook gratis toegang zouden krijgen in de Stedelijke Musea.
 • Er werd gepleit opdat ook Brugse kunstenaars zouden opgenomen worden bij de exposanten van de Triënnale 2018.